Dokumentstandarder (S-445)

Arbejdsområde

Udvalgets fokus er i videst muligt omfang at behandle standardforslag i ISO/IEC regi, der falder inden for JTC1/SC 34 arbejdsområde.

S-445 er en dansk spejl-komite til JTC 1/SC 34 - Document description and processing language.

S-445 har til formål at standardisere inden for området dokumentstandarder systematiske/strukturerede elektroniske dokumenter. Fokus i 2010 vil være på revision af ISO/IEC 29500 og version 1.2 af ISO/IEC 23600 ODF.

Seneste nyt fra udvalget

2011-08-22

Referat fra mødet 16 august 2011 (se nedenfor).


2009-01-20
Har du oplevet fejl i OOXML-standarden?

Sikkert ikke. Hvis du alligevel har registreret noget, du mener, bør rettes i ISO/IEC 29500 OOXML eller én af de andre dokumentstandarder, har du nu mulighed for at rapportere det direkte til udvalget. De er ansvarlige for opdatering af standarden og følger også det internationale standardiseringsarbejde tæt.

Udvalget for dokumentstandarder behandler bl.a. fejlrapporter på dokumentstandarderne ISO/IEC 29500 OOXML og andre tidligere offentliggjorte dokumentstandarder som fx ISO/IEC 26300 ODF.  Hvis du har registreret fejl på en af standarderne, er du velkommen til at kontakte udvalget; se nedenstående kontaktoplysninger. Udvalget behandler dernæst dine kommentarer og sørger for at behandlede fejlrapporter viderebringes til den internationale arbejdsgruppe JTC 1/SC 34 WG 4, som har ansvaret for vedligehold af ISO/IEC 29500 OOXML. Det danske udvalgsmedlem fra Ciber A/S er repræsenteret i den internationale arbejdsgruppe og sørger for, at de danske observationer bliver behandlet.

Udvalget vil derudover beskæftige sig med videreudviklingen af dokumentstandarderne, der blandt andet omhandler interoperabilitet mellem dokumentformater. De vil også sørge for at opdatere og vedligeholde de kendte dokumentstandarder, som falder inden for standardiseringsudvalgets projektkommissorium.  Det internationale standardiseringsarbejde om bl.a. udvikling af principper og guidelines mellem dokumentstandarder følges af afdelingschef Pia Elleby Lange fra Dansk Standard.

OOXML er nu publiceret
ISO/IEC har nu offentliggjort ISO/IEC 29500 :2008, Information technology – Document description and processing languages – Office Open XML file formats.

Standarden består af 4 dele:

ISO/IEC 29500-1:2008 Part 1: Fundamentals and Markup Language Reference
ISO/IEC 29500-2:2008 Part 2: Open Packaging Conventions
ISO/IEC 29500-3:2008 Part 3: Markup Compatibility and Extensibility
ISO/IEC 29500-4:2008 Part 4: Transitional Migration Features

Standarden kan downloades gratis fra følgende Link
 

JTC 1/SC 34 Plenarmøde
Dansk Standard deltog i både arbejdsgruppe WG 1 møde og det efterfølgende Plenarmøde i JTC 1/SC 34. JTC 1/SC 34 er ansvarlig for 2 kendte dokumentstandarder nemlig ISO/IEC 26300 ODF og ISO/IEC 29500 OOXML. Begge standarder var på dagsorden til mødet. Det skal fremhæves at der på mødet blev nedsat 2 arbejdsgrupper nemlig WG 4 og WG 5. WG 4 skal varetage vedligeholdelsen af ISO/IEC DIS 29500 OOXML og WG 5 skal udarbejde en guideline for interoperabilitet mellem ISO standarderne ODF og OOXML.
 
Dansk Standard har udpeget en dansk ekspert til at deltage i WG 4 arbejdet.

ISO/IEC JTC1/SC34

Deltagere

  • DH, Danske Handicaporganisationer
  • Microsoft Danmark ApS
Underudvalg

Udvalget har pr. ingen danske underudvalg
Vil du kontaktes?

Vi er klar til at besvare dine spørgsmål.

Bliv kontaktet ››

 

Køb standarderne

Til webshoppen ›› 

Standarder i høring

Kommenter de nyeste forslag til standarder for dokumentstandarder.

Gå til høringsportalen››

 

Ekomité

Login for udvalgsmedlemmer ››