CE-mærkning

CE-mærket

Med CE-mærkning erklærer du som producent eller repræsentant i EU, at produktet opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante direktiver.

CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv

Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Det er Kommissionen, der har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de forskellige CE-mærkningsdirektiver. Direktiverne gælder i alle EU’s 27 medlemslande og i Norge, Island og Liechtenstein, som har tilsluttet sig EØS-aftalen.

Hvad handler CE-mærkning om?
Mange produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen gør det lettere at handle over grænserne i EU og skal være med til at sikre et fælles sikkerhedsniveau for produkterne. 

EU-direktiverne stiller krav om CE-mærkning af en række produkter. De harmoniserede standarder beskriver, hvordan kravene til miljø, sundhed og sikkerhed overholdes.

Krav til CE-mærkning
Det er producentens ansvar, at produktet lever op til de gældende direktiver. I visse tilfælde er der tredjepartskontrol i forbindelse med prøvning og certificering. Det gælder f.eks. visse produktgrupper inden for medicinsk udstyr og byggevarer. 

Markedsovervågning
På alle produktområder foretager de relevante myndigheder løbende markedsovervågning for at sikre, at CE-mærkede produkter lever op til kravene.
Kontakt

Kontakt os for rådgivning og spørgsmål om CE-mærkning

Susan Redder Brun
Konsulent
40 57 23 41
srb@ds.dk

DS Informationscenter
DSinfo@ds.dk
tlf. 39 96 61 40

 

Relateret indhold
Danske metoder i Sverige
Skrappere krav til CE-mærkning
Harmoniserede standarder
Hvordan CE-mærker jeg?
Hvilke produktgrupper skal CE-mærkes