- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du accepterer.

Acceptér cookies

Hvad er tilgængelighed

Det handicap, som et menneske oplever, er i høj grad afhængigt af, hvordan miljøet er tilrettelagt.

I indretningen af det fysiske miljø er der mange steder ikke taget højde for andre mennesketyper end gennemsnitsmennesket. Tilgængelighed handler om at udforme miljøet, så der tages hensyn til et menneskes krav, så hans/hendes funktionsevne stiger.

Tilgængelighed kan derfor defineres som en foranstaltning, hvor samfundets krav til menneskers funktionsevne mindskes.