Danish Standards use cookies for statistics and to improve the user experience of the site and add functionality.

Accept cookies

Afløbsteknik (S-315)

Udvalget arbejder med udvikling af system- og produktstandarder til afløbsanlæg i bygninger og om service til brugerne fra forsyningsselskaber.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for afløbsområdet med DS 432 Norm for afløbsinstallationer, som styrende for danske krav i Bygningsreglement BR 15 og for europæiske system- og produktstandarder.

Udvalgsarbejdet fokuserer på system- og produktstander for afløbssystemer i bygning og grund med klimasikring, samt anlæg i vej frem til behandling i spildevandsanlæg.

Udvalget følger ISO med standarder om ledelse/kvalitetsservice for brugerne til brug i danske forsyningsselskaber.

Samarbejdende myndigheder er Trafik- og Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, og Naturstyrelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, rådgivende ingeniører, forsyningsselskaber, virksomheder på VA-området, organisationer og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Nyheder

Lægning af rør og ledninger er i fokus med ny udgave af DS 475:2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord med relation til europæiske produkt- og lægningsstandarder.


Deltagere
 • ACO Nordic A/S
 • Biokube A/S
 • Blücher Metal A/S
 • Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
 • Danva Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • ETA Danmark A/S
 • Henning Espersen Consulting
 • KEA - Københavns Erhvervsakademi
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • Teknologisk Institut
 • Unidrain A/S