- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du accepterer.

Acceptér cookies

Bevaring af kulturarven (S-388)

Udvalget arbejder for at sikre bevaringen af kulturarven gennem udarbejdelse af standarder med henblik på bl.a. at opnå et bedre og mere ensartet grundlag for tilstandsvurderinger, specifikationer af klimaforhold, prøvningsmetoder.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af europæiske og internationale standarder for bevarelse af kulturarven, herunder samlinger. Varierende eller svigtende bevaringsforhold er af afgørende betydning for, om vi kan overdrage vores kulturarv til kommende generationer. Derfor arbejder udvalget aktivt for at præge det europæiske standardiseringsarbejde i CEN TC 346 Conservation of Cultural Property, der fokuserer på at udvikle standarder med ensartede kravspecifikationer og konserveringsmetoder samt fælles terminologi på området.

Standardiseringsarbejdet omfatter konserveringsfaglige termer og definitioner, materialekendskab og -beskrivelse, konserveringsmetoder, beskrivelse og klassifikation af miljøpåvirkninger (bl.a. luftfugtighed, opvarmning, ventilation, skadedyr, belysning og risikoanalyser) samt krav i forbindelse med transport af museumsgenstande, fx i forbindelse med udlån til udstillinger.

Selve arbejdet med at skrive standarderne er overdraget til 11 arbejdsgrupper, hvor Dansk Standard har sekretariatet for WG 4 Protection of collections.

Udvalget deltager desuden aktivt i:
 • WG 1 General guidelines and terminology
 • WG 2 Materials constituting cultural property
 • WG 3 Evaluation of methods and products for conservation works
 • WG 5 Transportation and packaging methods
 • WG 6 Exhibition lighting of cultural heritage (Joint Working Group CEN/TC 346 and CEN/TC 169)
 • WG 7 Specifying and measuring indoor/outdoor climates
 • WG 8 Energy efficiency of history buildings
 • WG 9 Waterlogged wood
 • WG 10 Historic timber structures
 • WG 11 Conservation process.
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Lokale og nationale museer (konservatorer, inspektører, kuratorer), auktionshuse, gallerier, Kulturstyrelsen og konserveringscentre.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.

Næste møde

Kontakt seniorkonsulent Erling R. Trudsø.


Deltagere
 • De Danske Kongers Kronologiske Samling På Rosenbor
 • www.rosenborgslot.dk
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler (KADK)
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • Nationalmuseet, Brede