- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du accepterer.

Acceptér cookies

Kvalitetsledelse (S-216)

Arbejdsområde

Når talen falder på kvalitet, tænker mange på DS/EN ISO 9001, som står for verdens mest anvendte kvalitetsledelsessystem med mere end 1 mio. certificerede virksomheder.

De grundlæggende standarder er DS/EN ISO 9000 for kvalitetsprincipper og -terminologi, DS/EN ISO 9001 for selve kravene til kvalitetsledelsessystemer, DS/EN ISO 9004 for opnåelse af vedvarende succes samt DS/ISO 19011 for udførelse af audit. Kvalitetsprincipperne og de to hovedstandarder DS/EN ISO 9000 og DS/EN ISO 9001 er under revision med planlagt udgivelse af nye versioner i 2015. Det første udkast til revisionen af standarderne er udarbejdet af komiteen. Det danske standardiseringsudvalg, S-216 for kvalitetsledelse, har besluttet at stemme for begge udkast, dog med en række kommentarer. Revisionen af ISO 9001 vil blive mere omfattende denne gang, idet år 2008-revisionen stort set kun var af redaktionel karakter. Det forventes at forslag til de nye standarder vil blive offentliggjort til høring i foråret 2014.

Ud over de nævnte standarder er der udarbejdet en del ”hjælpestandarder", som kaldes ISO 10000-serien. Der er tale om standarder, der kan anvendes som værktøjer i forbindelse med udvikling og drift af kvalitetsledelsessystemer. Seneste standarder i serien er DS/ISO 1008 for Kundetilfredshed i relation til e-handelstransaktioner mellem forretning og forbrugere samt DS/ISO 10018 for personers  involvering og kompetencer, som er blevet et af de mest kritiske forhold at styre for at opnå vedvarende succes som virksomhed.

Andre standarder i DS/ISO 10000-serien vejleder om måleproces og måleudstyr, konfigurationsstyring, uddannelse og træning samt kvalitetsdokumentation, kvalitetsaktivitetsplaner, vejledning i at opnå økonomiske fordele ved kvalitetsledelse og i brugen af kvalitetskonsulenter.

Internationale relationer
Udvalget deltager aktivt i den internationale komite ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, hvor det internationale standardiseringsarbejde om kvalitetsstyring foregår. 

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:
Arbejdsgruppen har følgende underkomiteer:


Nyheder

De vigtigste igangværende opgaver er færdiggørelsen af nye kvalitetsprincipper, som udarbejdes i en særlig ISO arbejdsgruppe for kvalitetsprincipper med dansk deltagelse samt revisionen af ISO 9000 og  ISO 9001.

Derudover arbejdes der intensivt med informationsmateriale, som skal benyttes til information til de mange brugere af ISO 9000-serien i forbindelse med overgangen til de reviderede standarder i 2015.


Deltagere
  • DONG Energy A/S
  • Force Technology
  • Hans Jørn Reuss
  • Lekon Rådgivning
  • Maskinmesterskolen København
  • Novo Nordisk A/S
  • QualityThinking
  • Siemens A/S
  • TAPFREELANCE ApS