Spørgsmål og svar

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner

Køb Eurocode 6 i webshop

Eurocode 6 gælder for bygge- og anlægsarbejder udført af armeret, uarmeret og forspændt murværk. Eurocode 6 omhandler kun krav til konstruktioners bæreevne, anvendelighed og holdbarhed. Andre krav, fx vedr. varme- eller lydisolering, er ikke taget i betragtning.

FAQ om DS/EN 1996-serien (murværkskonstruktioner)

Nedenstående har vi samlet en række spørgsmål og svar vedrørende DS/EN 1996-serien. 

Få svar på spørgsmål til eurocode 6

Spørgsmål | 2009

Værdi for strålingsfaktoren på lastsiden i brand (afsnit 2.2)

Vi har skulle beslutte en værdi for strålingsfaktoren på lastsiden i brand (afsnit 2.2), og har i høringsperioden fra last og sikkerhedsudvalget blevet bedt om at indsætte værdien : epsilon =  0,7. Hvad er baggrunden for værdiens størrelse?

Svar

De 0,7 svarer til hvad man tidligere har anført i DS 410 som værende en rimelig værdi. 1991-1-2 foreskriver som udgangspunkt 0,8, men vi har valgt at fortsætte med de 0,7.

Kontakt

Eurocode helpdesk
Eurocode helpdesk Kontakt os E: eurocodes@eurocodes.dk
T: 39966101

Disclaimer:

Grundlæggende skal det understreges, at svar fra standardiseringsudvalg på henvendelser fra brugerne af standarderne alene er udtryk for det pågældende S-udvalgs fortolkning af standardens tekst.

  • Hvis der er tale om henvendelser i relation til en harmoniseret produktstandard under Byggevareforordningen (tidl. Byggevaredirektivet) så vil bemærkninger eller spørgsmål til standarden blive videreformidlet til den relevante tekniske komité i CEN og indgå i overvejelserne ved en fremtidig revision af standarden. Udvalgets svar er ikke bindende for myndighederne.
  • Hvis der er tale om en europæisk (EN) eller international (ISO) standard, som er refereret i fx bygningsreglementet (BR18), så er svaret fra S-udvalget alene et udtryk for udvalgets opfattelse af, hvordan standarden skal forstås og svaret er dermed ikke bindende for myndighederne. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.
  • Hvis der er tale om en national dansk standard (DS) så er svaret fra S-udvalget alene et udtryk for udvalgets opfattelse af, hvordan standarden skal forstås og svaret er dermed ikke bindende for myndighederne. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.
  • Spørgsmål omkring tolkning af formuleringer i bygningsreglementet og samspillet mellem dette og fx eurocodes og de tilhørende nationale annekser (DK NA) rettes til de relevante myndigheder.