Stort forretnings-potentiale: Flere robotter i hjemmet

Stort forretnings-potentiale: Flere robotter i hjemmet

På bare et år er andelen af robotter til personligt brug i europæiske hjem steget med 21,45 %. Det skaber et stort forretningspotentiale for dig, der producerer robotter til privat brug.

Men hvordan udnytter du potentialet?

Antallet af robotter til personligt brug i europæiske hjem er stigende. I 2015 havde vi inviteret 816.000 robotter inden døre, mens tallet i 2016 var steget til 991.000 robotter, viser tal fra International Federation of Robotics. Det svarer til en stigning på 21,45 %. Ser man på den samlede robotindustri rundede den allerede i 2016 en omsætning på 40 milliarder dollars. Med andre ord er robotter til personligt brug støt stigende.

Skal du som producent af robotter til forbrugere have del i væksten og udnytte robotvilligheden blandt forbrugerne, kan brugen af internationale standarder, og ikke mindst udviklingen af dem, have afgørende betydning for dit markeds størrelse og dine kunders tillid til dit produkt.

- Internationale standarder skaber et internationalt anerkendt niveau og ved at leve op til det, får virksomheder en blåstempling på tværs af markeder, fortæller Maria Skou, international afdelingschef i Dansk Standard.

Ved at anvende internationale standarder sikrer du nemlig, at dit produkt lever op til markedskravene – ikke kun i Danmark, men i hele verden. Der er derfor store økonomiske og ressourcemæssige gevinster at hente ved at benytte standarderne i produktionen, og når produkter siden skal ud på markedet.

Det opdagede den danske robotudvikler Lasse Kieffer, som med Universal Robots skabte verdens første samarbejdende robot – de såkaldte cobots – da produktet skulle ud på markedet:

- Jeg kunne godt se, at der var noget her, der spillede en meget væsentlig rolle, hvis vores robot skulle blive en succes. Markedet forventer, at ens produkt lever op til standarderne, så det er simpelthen en nødvendighed, hvis man skal klare sig på det globale marked, siger Lasse Kieffer, som i dag er en del af robotvirksomheden OnRobot, om tiden i Universal Robots.

Hund

Kunderne skal have tillid til dit produkt

Inden vi byder husholdningsrobotterne inden for og ønsker at omgås dem, skal nogle helt basale elementer dog være i orden. Det gælder bl.a. sikkerheden, fortæller Pernille Tebina, der er standardiseringskonsulent i Dansk Standards to udvalg for elektriske husholdningsapparater. Udvalget er med til at forme de krav, som bl.a. robotplæneklippere og robotstøvsugere allerede i dag skal leve op til.

De danske udvalg for henholdsvis sikkerhed (S-561) og ydeevne (S-559) for elektriske husholdningsapparater er etableret under den internationale standardiseringsorganisation for elektroteknik, IEC, og hører til den tekniske komité TC 61, Safety of household and similar electrical appliances.

I udvalget er man da også fuldstændig klar over udviklingen, hvor flere og flere anskaffer sig robotter, der kan assistere med fx rutineprægede husholdningsopgaver. Netop derfor blev der for nylig nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på servicerobotter i private hjem og identificere udfordringer, som potentielle nye standarder kan være med til at besvare for på den måde at hjælpe producenterne godt på vej – og dermed øge kundernes tillid til de flere og nye robotter, der flytter ind i vores hjem.

- Det er netop, når noget er nyt, at man kan få afgørende indflydelse på standarderne. Det ville være svært at komme nu og sige, at man synes, at traditionelle industrirobotter skal bygges op på en anden måde, end de internationale standarder beskriver. Det er allerede defineret. Når der ikke er en standard endnu, forholder det sig anderledes, fortæller Lasse Kieffer, der i dag er formand i det danske udvalg for robotik, som følger ISO’ tekniske komité TC 299, >Robotics, og fortsætter:

- Danske virksomheder, store som små, kan være med til at skrive de første udgaver og har stor mulighed for at påvirke fremtidens internationale krav.

"Det er netop, når noget er nyt, at man kan få afgørende indflydelse på standarderne."

Lasse Kieffer, Global Compliance Officer i OnRobot og formand for det danske standardiseringsudvalg for robotik.

 

Standarder skaber adgang til nye markeder

En analyse publiceret af Menon Economics og Oxford Research i maj 2018 viser da også en tydelig sammenhæng mellem kundetillid og standarder. I analysen, der har undersøgt hvordan øget brug af standarder påvirker den økonomiske udvikling i de nordiske lande, har i alt 1.179 nordiske virksomheder fra otte forskellige brancher givet deres mening om standarder til kende.

Når det kommer til kundetillid, er indflydelsen stor: 85 % af virksomhederne angiver, at standarder skaber tillid og tryghed t standarder forenkler kommunikationen mellem producent og forbruger, og de er således med til at skabe markedsadgang.

- Desværre er små startup-virksomheder ikke opmærksomme nok på de fordele, internationale standarder giver. Jeg vil i høj grad opfordre til at være med fra start, lyder det fra Lasse Kieffer.

"Desværre er små startup-virksomheder ikke opmærksomme nok på de fordele, internationale standarder giver."

Lasse Kieffer, Global Compliance Officer i OnRobot og formand for det danske standardiseringsudvalg for robotik.

 

 

I denne artikel har du læst om:

Alle temaer på Forkant