Invitation til workshop om cybersikkerhed i produkter

Dansk Standard inviterer til workshop om cybersikkerhed i produkter: 

Onsdag den 27. november, kl.13.00-16.00 hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn, sal 1+2, 12. sal

På europæisk plan er man gået i gang med at udvikle standarder, der skal sikre et grundlæggende niveau af cybersikkerhed i produkter. Målet er, at standarderne skal kunne anvendes af både små og store virksomheder - på tværs af brancher og produkter.

Få indflydelse på standarderne

Som deltager på workshoppen vil du være med til at udforme de første danske holdninger på området, som vil blive anvendt direkte i Danmarks nationale og internationale standardiseringsarbejde.

Du får mulighed for at diskutere de problemstillinger en standard om cybersikkerhed i produkter bør adressere og lære mere om den nye fælleseuropæiske ramme for cybersikkerhedscertificering. Diskussionerne på workshoppen vil munde ud i et dansk position paper om cybersikkerhed i produkter.

Program for workshop

  • 13.00: Velkommen og introduktion v/Dansk Standard
  • 13.10: Præsentation af de typiske udfordringer virksomheder står overfor og relevante standarder til brug for cybersikkerhed i produkter v/ FORCE Technology
  • 13.25: Første diskussionsrunde – Problemstillinger, der bør adresseres i en europæisk standard for cybersikkerhed i produkter
  • 14.20: Pause
  • 14.40: Præsentation af EU’s cybersikkerhedsforordning v/ Erhvervsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed
  • 15.00: Anden diskussionsrunde – Fokuspunkter i den nye fælleseuropæiske ramme for cybersikkerhedscertificering
  • 15.50: Afrunding af dagen 
  • 16.00: Tak for i dag
Tilmeld dig her
*
*
*
*