Få indflydelse på dronestandarder

11 marts 2016

Vær med til at udvikle internationale standarder for droner.

Nu starter det internationale arbejde med at udvikle standarder for droner i ISO-regi. Arbejdet er åbent for alle interessenter, der har faglig viden om emnet og ønsker at præge indholdet af standarderne. I Danmark har droner stor erhvervspolitisk interesse, og regeringen arbejder på en national strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse. Det forventes, at standardisering bliver et af fokusområderne i strategien. Ved at være med i standardiseringsarbejdet fra begyndelsen får du mulighed for større indflydelse på indholdet og strukturen i de internationale standarder.

Dansk Standard faciliterer arbejdet med udviklingen af standarder. Du inviteres til et kickoffmøde, hvor du kan høre mere om de 3 forslag, som er på dagsordenen, når de første arbejdsgruppemøder afholdes i Kina fra den 27.-28. juni 2016. Her kan du og de andre danske interessenter også deltage.

Du kan høre mere om forslagene, og hvordan du får indflydelse ved at deltage på et kickoffmøde den 6. juni kl. 10:00-13:00. Efterfølgende får du tid til at netværke med de andre deltagere, og vi serverer en sandwich og drikkevarer.

Det er gratis at deltage i kickoffmødet, der foregår hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Du tilmelder dig mødet hos standardiseringskonsulent Pernille Tebina på pte@ds.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Torben Dalsgaard på tod@ds.dk eller telefon 20 24 16 94.

Om standardiseringsarbejdet

Standarderne udvikles i ISO, den internationale standardiseringsorganisation med ca. 170 medlemslande. Følgende lande har tilkendegivet at ville deltage aktivt i standardiseringsarbejdet: Kina, Frankrig, Tyskland, Japan, Rusland, Ukraine, UK og USA.

Arbejdet er relevant for producenter af droner og teknologisk udstyr, repræsentanter fra luftfart, shipping- og fragtfirmaer, forskere og udviklere, styrelser og myndigheder, certificerings- og testinstitutter, herunder GTS-firmaer.

De tre forslag

Unmanned Aircraft Systems – Part 1:General specification

This is a basic standard specifying the general requirements for unmanned aircraft systems (UAS) for civil and commercial applications, UAS terminology and classification. The standard does not cover any military applications

Unmanned Aircraft Systems – Part 2: Product systems

This is a basic standard that specifies requirements for the design and manufacture of any UAS. It includes the aircraft, any associated remote pilot station(s), the required command and control links and any other system elements as may be required.

Unmanned Aircraft Systems — Part 3: Operational procedures

This international standard specifies the requirements for UAS operational procedures.

Læs også