Kickoff: Vær med til at sætte standarder, der bidrager til de 17 verdensmål

Oversigt

I forlængelse af to nye standardiseringsområder vedrørende cirkulær økonomi og bæredygtig finansiering skal der udarbejdes standarder inden for bæredygtig udvikling. Begge arbejdsområder har fokus på de 17 verdensmål.

Tid: Mandag d. 4. marts 2019 kl. 14.00 – 16.30, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.

Cirkulær økonomi
Den internationale standard skal fungere som et konkret redskab for virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. Standarden giver desuden værktøjer til, hvordan man kan måle, om man lever op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bæredygtig finansiering
En international standard vil skabe enighed om, hvad der er bæredygtig finansiering, og understøtte en ansvarlig og troværdig praksis for investeringer på det globale finansmarked. Samtidig vil standarden synliggøre, hvordan finansielle institutioner integrerer ESG-faktorer (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer) i deres beslutningsproces for investeringer, og bidrage til, at investorer kan træffe informerede og ansvarlige investeringsvalg.

Det får du ud af mødet

 • Indblik i, hvorfor der er behov for standarder inden for cirkulær økonomi
 • Indblik i, hvordan standarder kan bidrage til bæredygtig finansiering
 • Mulighed for indflydelse allerede på mødet, da deltagerne kan være med i dialog om og komme med input til, om emnerne, cirkulær økonomi og bæredygtig finansiering, samles under ét udvalg med fokus på bæredygtig udvikling, eller om emnerne skal holdes adskilt? (Uanset vil de munde ud i separate standarder.)Målgruppe

Virksomheder, organisationer, ledere og ansatte som arbejder med CSR og bæredygtighed som en del af deres virke.

Talere og kontakt

Talere på dagen er

 • Lise Lyngfelt Molander, Stena Recycling
 • Birgitte Bang Nielsen, Investeringsfonden for Udviklingslande
 • Jesper Lauridsen, Dansk Standard
 • Charlotte Vincentz Fischer, Dansk Standard
Kontakt

Hvis du ønsker mere information eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Jesper Lauridsen, jln@ds.dk.

Time

Foreløbigt program

 • Velkomst 
 • Standardisering generelt 
 • Præsentation v/ Lise Lyngfelt Molander, Stena Recycling – Hvad er status inden for cirkulær økonomi, hvorfor er der behov standardisering
 • Præsentation v/Jesper Lauridsen, Dansk Standard – Gennemgang af forslaget til ledelsessystem for cirkulær økonomi
 • Spørgsmål og diskussion
 • Præsentation v/ Birgitte Bang Nielsen, Investeringsfonden for Udviklingslande – Hvilke behov er der for udvikling af standardisering inden for bæredygtig finansiering?
 • Præsentation v/ Charlotte Vincentz Fischer, Dansk Standard – Gennemgang af forslaget inden for bæredygtig finansiering
 • Spørgsmål og diskussion

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn