Kickoffmøde – Dansk køreplan for BIM-standardisering

Oversigt

BIM er nøglen til at sikre digitalt samarbejde og effektivitet i byggeriet. Vær med til at give input til og drøfte relevante temaer for en dansk BIM-køreplan, når Dansk Standard afholder kickoff for et projekt om udarbejdelse af en køreplan for BIM-standardisering. BIM-køreplanen er ét af initiativerne i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets strategi for digitalt byggeri, der blev offentliggjort i januar 2019. 

Køreplanen skal identificere de danske interessenters vigtigste fokusområder, som der bør sikres indflydelse på, når de kommende europæiske BIM-standarder udvikles.

På mødet fortæller danske og udenlandske aktører fra byggesektoren om deres erfaringer med anvendelsen af BIM i praksis, samt hvilke potentialer og udfordringer de ser for danske virksomheder.

Det får du ud af mødet

 • Mulighed for at komme med input til den danske køreplan for BIM-standardisering
 • Inspiration fra England og deres erfaring med implementering af BIM
 • Networking med centrale aktører i branchen


Målgruppe

Hele aktørkæden i bygge og anlæg.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Birgitte Ostertag bo@ds.dk, tlf.: 39966127 eller Erling Trudsø ert@ds.dk, tlf.: 39966119.

Time

Program

 • 13.00 - 13.15: Velkomst og introduktion til arbejdet
  Anne Holm Sjøberg fra Dansk Standard byder velkommen og præsenterer målsætning og rammer for arbejdet med en dansk køreplan for BIM-standardisering.
 • 13.15 - 14.00: Erfaringer med udbredelsen af BIM i UK
  Stephanie Kosandiak, Lead Programme Manager i den britiske standardiseringsinstitution (BSI) og David Philp fra “Centre for digital Britain” (CDBB) på Cambridge Universitet, fortæller i et inspirationsoplæg om erfaringer med implementering af BIM i UK. 
 • 14.00 - 14.15: Refleksioner og spørgsmål til BSI fra salen 
 • 14.15 - 14.30: Pause  
 • 14.30 - 15.15: Temadrøftelse - BIM set med danske virksomheders øjne
  Tre virksomheder indenfor byggeriet fortæller om deres erfaringer med BIM samt hvilke muligheder og udfordringer de ser for BIM-implementering.

  Tre korte oplæg på hver 8-10 minutter samt spørgsmål og kommentarer fra salen.
  - En arkitektvirksomhed - Marianne Friis, Head of BIM Management, Arkitema Architects
  - En stor bygherre - Kenneth Passarge, BIM-ansvarlig i CPH lufthavne
  - En entreprenør - Niels Treldal, Områdechef, VDC Forretningsudvikling, NCC Group

 • 15.15 - 15.30: Opsamling og næste skridt 
Dansk Standard samler op og giver stafetten videre til styregruppen, som har deres første møde inden sommerferien.

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn