Kickoff – Integritet og ansvarlighed i offentlige udbud

Oversigt

I forbindelse med at der skal udarbejdes europæiske standarder for offentlige udbud, inviterer Dansk Standard til en dialog om danske interesser på området. 

Initiativet til at udvikle standarder for offentlige udbud udspringer af EU-Kommissionens arbejde med at minimere transaktionsomkostninger og øge transparens og effektiviteten i offentlige udbud gennem brugen af standarder. 

Det er i første omgang besluttet at udvikle en standard for integritet og ansvarlighed i offentlige udbud. Det er tanken, at der i europæisk regi skal udvikles en række standarder, som kan bidrage til at løse udfordringer inden for offentlige udbud.

På kickoffmødet bliver du orienteret om det forestående arbejde med udviklingen af en nye standard om ansvarlighed og integritet i offentlige indkøb. Du får også mulighed for at give input l standarden samt komme med forslag til nye standarder for offentlige udbud.

Kom og deltag i en åben debat om udfordringer i udbudsprocessen i forhold til integritet og ansvarlighed. 

Det får du ud af mødet

 • Indblik i det kommende europæiske standardiseringsarbejde om offentlige udbud.
 • Mulighed for indflydelse på, om Danmark skal deltage aktivt i standardiseringsarbejdet. 
 • Viden om, hvordan du kan påvirke tilblivelsen af en ny standard om integritet og ansvarlighed i offentlige udbud.
 • Mulighed for at drøfte, hvilke udfordringer den pågældende standard kan bidrage til at håndtere, og hvad indholdet af en sådan standard kunne være.
 • Overblik over, hvordan centrale udbudsaktører arbejder med ansvarlighed og integritet i udbudsprocessen, og hvad de ser som de største udfordringer.

NB. Bemærk, at arrangementet foregår i Industriens Hus.
Målgruppe

Offentlige myndigheder, der optræder i rollen som ordregivende myndighed; virksomheder, der deltager i offentlige udbud; organisationer, der repræsenterer ordregivende myndigheder eller leverandører; relevante forbrugerorganisationer og vidensinstitutioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Birgitte Ostertag bo@ds.dk, tlf.: 39966127.

Time

Program

 • 13.00 - 13.10: Introduktion og velkomst Birgitte Ostertag Dansk Standard
 • 13.10 - 13.30: Introduktion til standardisering og nye standarder indenfor offentlige udbud
  Dansk Standard giver en kort introduktion til standardisering, og orienterer om en ny komité, der skal udvikle standarder inden for offentlige udbud. Scope for en ny standard om ansvarlighed og integritet i offentlige udbud præsenteres og deltagere har mulighed for at komme med input.
 • 13.30 - 14.15: 3 korte oplæg fra DI v/ chefkonsulent Laura Svaneklink, SKI v/ udbudsjurist, Katrine Pape Huldahl og Udbudsportalen v/ chefkonsulent
  Trine Kronbøl 
  Udbudseksperter fra Dansk Industri, SKI og Udbudsportalen kommer med bud på, hvilke udfordringer i udbudsprocessen en standard om ansvarlighed og integritet vil kunne bidrage til at håndtere, og hvad det kunne være hensigtsmæssigt at inddrage i en sådan standard. Endvidere vil de tre oplægsholdere kort fortælle, hvordan de generelt arbejder med standarder.
 • 14.15 - 14.45: Input fra salen og diskussion
  En åben debat om udfordringer i udbudsprocessen i forhold til integritet og ansvarlighed. Hvad skal den nye standard kunne? Hvilke udfordringer skal den løse? Afgrænsning af anvendelsesområde (scope)? Er i enige i de foreslåede værktøjer? Har i forslag til andre udfordringer inden for offentlige udbud, som en standard kunne være med til at løse?
 • 14.45 - 15.00: Afrunding og næste skridt
  Dansk Standard fortæller om etablering af et dansk udvalg (S-udvalg), der skal være med til at påvirke udviklingen af nye standarder om offentlige udbud, hvordan det kommer til at foregå og om muligheden for at deltage i arbejdet.

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn