Dialogmøde: Offentlige udbud

Oversigt

Til en ny europæisk standard for offentlige indkøb skal der identificeres og udvikles best practise for integritet og ansvarlighed i offentlige indkøb. Standarden skal hjælpe ordregivere med at skabe transparens og effektivitet i udbudsprocessen.

Dansk Standard inviterer derfor til en åben drøftelse om udfordringer i udbudsprocessen i forhold til integritet og ansvarlighed samt andre udfordringer inden for offentlige udbud. Samtidig vil vi gerne høre, om der er særlige danske hensyn eller ønsker til den nye standard.

På dialogmødet vil Dansk Standard fortælle om arbejdet med udviklingen af standarden og afdække, om der er interesse for, at Danmark deltager aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde.

Initiativet til standarden udspringer af EU-Kommissionens arbejde med at minimere transaktionsomkostninger og øge transparens og effektiviteten i offentlige udbud gennem brugen af standarder.


Det får du ud af mødet

 • Mulighed for at drøfte, hvilke udfordringer en standard om integritet og ansvarlighed i udbudsprocessen kan bidrage til at håndtere, og hvad indholdet af en sådan standard kunne være
 • Indblik i det kommende europæiske standardiseringsarbejde om offentlige udbud
 • Mulighed for indflydelse på, om Danmark skal deltage aktivt i standardiseringsarbejdet 
 • Viden om, hvordan du kan påvirke tilblivelsen af en ny standard om integritet og ansvarlighed i offentlige udbud.
Målgruppe

Offentlige myndigheder, der optræder i rollen som ordregivende myndighed; virksomheder, der deltager i offentlige udbud; organisationer, der repræsenterer ordregivende myndigheder eller leverandører; relevante forbrugerorganisationer og vidensinstitutioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Birgitte Ostertag bo@ds.dk, tlf.: 39966127.

Time

Program

 • 14.00 – 14.20 Velkomst og introduktion til standardiseringsarbejdet v/Birgitte Ostertag, Dansk Standard.
 • 14.20 – 15.45 Dialog blandt alle deltagere om danske interesser på området.
 • 15.45 – 16.00 Afslutning.

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn