Dialogmøde: Offentlige udbud

Oversigt

I forbindelse med at der skal udarbejdes europæiske standarder for offentlige udbud, inviterer Dansk Standard til en dialog om danske interesser på området. 

Initiativet til at udvikle standarder for offentlige udbud udspringer af EU-Kommissionens arbejde med at minimere transaktionsomkostninger og øge transparens og effektiviteten i offentlige udbud gennem brugen af standarder. 

Det er i første omgang besluttet at udvikle en europæisk standard for integritet og ansvarlighed i offentlige indkøb. På dialogmødet vil Dansk Standard fortælle om arbejdet med udviklingen af den nye standard og afdække, om der er interesse for, at Danmark deltager aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde. På dialogmødet vil vi gerne høre, om der er særlige hensyn eller ønsker til arbejdet set fra Danmarks synspunkt. 

Vi vil også gerne invitere til en åben drøftelse om udfordringer i udbudsprocessen i forhold til integritet og ansvarlighed og andre udfordringer inden for offentlige udbud.

Det får du ud af mødet

 • Mulighed for at drøfte, hvilke udfordringer en standard om integritet og ansvarlighed i udbudsprocessen kan bidrage til at håndtere, og hvad indholdet af en sådan standard kunne være
 • Indblik i det kommende europæiske standardiseringsarbejde om offentlige udbud
 • Mulighed for indflydelse på, om Danmark skal deltage aktivt i standardiseringsarbejdet 
 • Viden om, hvordan du kan påvirke tilblivelsen af en ny standard om integritet og ansvarlighed i offentlige udbud.
Målgruppe

Offentlige myndigheder, der optræder i rollen som ordregivende myndighed; virksomheder, der deltager i offentlige udbud; organisationer, der repræsenterer ordregivende myndigheder eller leverandører; relevante forbrugerorganisationer og vidensinstitutioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Birgitte Ostertag bo@ds.dk, tlf.: 39966127.

Time

Program

 • 14.00 – 14.20 Velkomst og introduktion til standardiseringsarbejdet v/Birgitte Ostertag, Dansk Standard.
 • 14.20 – 15.45 Dialog blandt alle deltagere om danske interesser på området.
 • 15.45 – 16.00 Afslutning.

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn