Kickoff: Personal e-transporters

Oversigt

Elektrisk drevet personlige transportmidler som hoverboards, løbehjul og skateboards bliver en større og større del af den officielle trafik. Derfor er der behov for standarder, som kan sætte klare rammer for bl.a. sikkerhed og pålidelighed, således at transportmidlet i sig selv kan bruges sikkert og fx ikke sætter i gang af sig selv, ikke giver stød, at der ikke opstår brand ved en kortslutning, og at transportmidlet også kan tåle at køre, når der er vand på kørebanen osv. Standarderne bør bl.a. stille krav til pålidelighed i forhold til kontrol af fart og styring samt maksimumfart. 

Du kan være med til at udforme standarderne. På dette møde får du information om baggrunden for arbejdet og de foreslåede standarder samt introduktion til, hvordan det internationale standardiseringsarbejde foregår, og hvordan du kan få indflydelse på standarderne.

Det får du ud af mødet

 • Indsigt i de internationale forslag til krav til personlige e-transportmidler
 • Viden om risici ved de forskellige produkter, som standardisering kan bidrage til at minimere
 • Viden om udviklingen af de kommende internationale standarder for personlige e-transportmidler
 • Introduktion til hvordan du kan få indflydelse på de kommende standarder
Målgruppe

Myndigheder, forbrugere, producenter og importører og distributører af personlige elektriske transportmidler.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Marika Vindbjerg, seniorkonsulent, mv@ds.dk, tlf.: 39966143.

Time

Program

 • Velkomst og rammer for mødet v/Maibritt Agger, Dansk StandardDS
 • Hvad er Dansk Standard? v/Maibritt Agger, Dansk Standard
 • Nye standarder for personlige e-køretøjer v/Marika Vindbjerg, Dansk Standard
 • Risici forbundet med de nye produkter – mekaniske og elektriske v/Jan Roed, Technical advisor og EU Harmonised Standard Consultant, og Torben Rahbek, Produktsikkerhedsekspert- og rådgiver
 • Praktiske udfordringer og erfaringer ved brugen af produkterne 
 • Dansk holdning til det nye forslag
 • Next step og afrunding

  Billeder

  Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

   Find vej

   Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

   Adresse
   Göteborg Plads 1
   2150 Nordhavn