Kom godt i gang med ISO 14001

Oversigt

Workshoppen introducerer dig til, hvordan du organiserer arbejdet med miljøledelse med udgangspunkt i ISO 14001:2015. Du får desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge det praktiske arbejde og et godt grundlag til at vurdere hvilke ressourcer, det kræver af dig og din organisation.

Kurset afholdes også som lukket firmakursus, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere.

Kurset giver dig

 • Forståelse for formålet med ISO 14001
 • Overblik over ledelsessystemets opbygning og anvendelsesområder
 • Indblik i fordelene ved at implementere ISO 14001:2015
 • Redskaber til at komme i gang med arbejdet med miljøledelsessystemet

Målgruppe

Workshoppen er tilrettelagt til dig, der ønsker at få et overblik over fordelene ved ISO 14001:2015. Måske har du arbejdet lidt med at systematisere miljøledelse og ønsker nu at få inspiration til at komme i gang.

Undervisere

Lone Alstrup, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med ledelsesrådgivning og implementering af ledelsessystemer på QHSE-områderne i danske virksomheder. Lone har arbejdet for interesseorganisationer og store danske emballagevirksomheder samt Hofor og Ørsted. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Lone på lal@ds.dk.

Time

Program

 • 13.00 Velkomst og introduktion 
  - Grundlæggende principper
 • 13.30 Lederskab
  - miljøpolitik
 • 13.45 Støtteaktiviteter og –funktioner
 • 13.55 Pause
 • 14.10 Strategi
  - organisationens rammer
  -i nteressenters behov og forventninger
 • 14.30 Planlægning 
  - risici og muligheder
  - miljømål og handlingsplan
 • 15.00 Pause
 • 15.10 Drift
 • 15.25 Evaluering
  - intern audit
 • 15.40 Forbedringer
 • 15.50 Opsamling og afslutning

Praktiske oplysninger om kurser

Om ISO 14001

Med et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001 får I viden om organisationens væsentligste miljøforhold, fx ressourceforbrug, kemikalier, emissioner og andre miljøforhold. Samtidig sikrer systemet og jeres viden, at I kan arbejde målrettet med at forbedre jeres indsats på miljøområdet.