Deltag i revision af standard for ledninger

Standarden for ledninger, DS 462 skal revideres, så den afspejler den teknologiske udvikling for bl.a. GPS. Dette var budskabet på 2 informationsmøder, som Dansk Standard og Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri tog initiativ til i december 2015. Først skal der dog findes finansiering til projektet.

Begge informationsmøder hos hhv. Dansk Standard og Danva viste en stor interesse for at revidere standarden, fordi den kan være med til at sikre, at ledninger bliver opmålt og registreret på en præcis måde efter fælles retningslinjer. For at kunne gennemføre revisionen af DS 462 Registrering af ledninger inden for 1-1 ½ år, er det nødvendigt at skaffe finansiering  til at kunne frikøbe en faglig skribent.

Hvis du er interesseret i at bidrage med et sponsorat eller at deltage i udvalget, er du meget velkomne til at kontakte Jens Gorm Rasmussen på jgr@ds.dk og høre mere.

Informationsmøde - DS 462 Registrering af ledninger og graveskader

Revision - DS 462 Registrering af ledninger

Hvorfor er det nødvendigt for entreprenøren at vide, hvor ledningerne ligger?

Moderne opmålings-og graveteknologi