Bliv bedre til at risikovurdere dine maskiner – workshop

På denne workshop guides deltagerne igennem risikovurderingsprocessen for maskiner vha. billeder og videoer. Workshoppen er interaktiv og praksisbaseret.

Målet er at blive bedre til at identificere farer og udføre risikovurderinger.

Deltag i 1-dags workshop:

22. august

  Workshoppens indhold

  • Direktiver og standarder for risikovurdering
  • Anvendelse af forskellige metoder for risikovurdering, herunder HRN, Risikomatrix, Risikograf, Risikonedsættelse og tilbageværende risici
  • Velgennemprøvede foranstaltninger for risikovurdering
  • Praktiske eksempler i form af diverse workshops
  • Foranstaltninger for risikonedsættelse
  • Mekaniske foranstaltninger:
   • Sikkerhedsafstande til forebyggelse af fareområde, som kan nås med hænder, arme ben og fødder, iht. EN ISO 13857.
   • Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelses-hastighed, iht. EN ISO 13855. 
   • Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme, iht. EN ISO 14120
   • Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger, iht. EN ISO 14119

   Målgruppe

   Workshoppen for risikovurdering af maskiner henvender sig til både producenter og slutbrugere af maskiner.  
   Derudover er workshoppen relevant for:

   •  Ansvarlige for standarder
   •  Maskinkonstruktører
   •  Konstruktører af anlæg og styresystemer
   •  Tekniske chefer
   •  Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
   •  Tekniske indkøbere (i særdeleshed af maskiner og industrianlæg)
   •  Ansvarlige for opgradering og vedligeholdelse af maskiner og anlæg
   •  Medarbejdere i konstruktions-, udviklings-, produktions- og kvalitetsafdelinger