Kollaborativ robotdrift - Sikkert samarbejde mellem menneske og robot

Bliv klogere på de risici der er ved brugen af robotsystemer.

Få en introduktion til kravene i grundlæggende robotsikkerhed. På kurset gennemgås bl.a. vurdering af risici ved brugen af robotsystemer, da det er andre risici, der gør sig gældende, end i traditionelle maskiner. De typiske foranstaltninger til risikonedsættelse og anvendelsen af diverse sikkerheds strategier præsenteres. Derudover skal det sikkerhedsmæssige aspekt tages i betragtning i forbindelse med større tilgængelighed og produktivitet.

Tilmeld dig

Kursets indhold

  • Relevante standarder med hensyn til integrering af sikkerhed i robotceller
  • Praktisk brug af almindelig anerkendte robotstandarder, herunder ISO 10218
  • Risikovurdering af robotceller
  • Grundlæggende principper for beskyttelsesforanstaltninger og sikkerhedsteknologi ved brug af robotter
  • Sikker adgang indtil robotceller
  • Kontrol med farlige energikilder i robotceller
  • Typiske foranstaltninger til risikonedsættelse
  • Kollaborative robotter

Målgruppe

Kurset henvender sig til teknisk personale, som er ansvarlig for at sikre overensstemmelse for robotsystemer, herunder maskinkonstruktører. Det er ligeledes relevant for integratorer af robotsystemer, ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers), projektingeniører på produktionsanlæg  og servicepersonale.