Temamøde om 3D-print

Oversigt

Hvad er danske virksomheders behov inden for 3D-print og additive manufacturing? 3D-print er ikke et nyt område for danske virksomheder. Det har været anvendt i udviklingen af prototyper i mange år. Men udviklingen går nu i retning af, at flere virksomheder ser på mulighederne for at få 3D-print ind i deres produktion. 

Derfor er der behov for standarder, som bl.a. kan være med til at fjerne nogle af barriererne for at komme i gang. Kom og hør mere om samt få et overblik over det internationale standardiseringsarbejde. Mødet stiller skarpt på danske virksomheders behov, samt hvad den danske 3D-printbranche bør bidrage med til det internationale standardiseringsarbejde.

Der bliver udviklet standarder inden for følgende områder; processer, systemer og materialer, testmetoder og kvalitetsspecifikationer, data og design samt EHS.

Det får du ud af mødet

 • Indblik i hvordan standardiseringsarbejdet foregår, og hvad dine muligheder for indflydelse og tidlig indsigt er.
 • Overblik over færdige standarder, standarder, der er på vej, samt kommende forslag til standarder.
 • Forståelse for hvilken værdi involvering i standardiseringsarbejdet kan give til dig og din virksomhed.
 • Mulighed for at drøfte behov for standarder med andre fra branchen.
Målgruppe

Mødet er for alle, der arbejder med 3D-print, og som gerne vil blive klogere på, hvad der foregår inden for standardisering af 3D-print.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Berit Aadal baa@ds.dk, tlf. 39966296

Time

Program

Varighed: 11.30 – 13.30 – inklusiv sandwich

 • 11.30 – 11.45 Velkommen og bordet rundt v/ Berit Aadal, seniorkonsulent, Dansk Standard.
 • 11.45 – 12.10 Introduktion til det internationale standardiseringsarbejde inden for 3D-print samt indblik i ambitionerne for det danske udvalg v/ Berit Aadal, seniorkonsulent, Dansk Standard.
 • 12.10 – 12.20 Spørgsmål til det internationale standardiseringsarbejde.
 • 12.20 – 12.30 Pause
 • 12.30 – 12.50 Hvad er værdien af at involvere sig i standardiseringsarbejdet? v/ Nikolaj Kjelgaard Vedel-Smith, konsulent, Teknologisk Institut 
 • 12.50 – 13.15 Fælles diskussion og spørgsmål – er der områder med særlig dansk interesse, der ikke allerede adresseres i international sammenhæng?
 • 13.15 Afrunding og næste skridt

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn