Temamøde: Bygningsakustik og DS490 lydklassifikation af boliger

Oversigt

Lyd er vigtigt for sundhed og komfort i boliger og er derfor også en væsentlig faktor ved byggeriets opførelse eller renovering. Men hvad er en lydklasse egentlig? Standarden DS 490, Lydklassifikation af boliger sætter rammerne for, hvordan lydforhold i boligbyggeri bliver klassificeret i Danmark. DS 490 er netop blevet revideret. Med revisionen er der tilføjet to lavere lydklasser, E og F, som kan bruges til at karakterisere lydforholdene i ældre boliger, som blev opført, inden der fandtes lydkrav til boliger, og som har lydegenskaber noget lavere end klasse D.

Det får du ud af det

 • Gennemgang af DS490 og nye elementer i forbindelse med revisionen
 • Bygningsreglementets bestemmelser på området
 • Indblik i, hvad der ellers rører sig inden for bygningsakustik


Målgruppe

Arrangementet henvender sig til bl.a. arkitekter, rådgivende ingeniører, myndigheder, bygherrer, byggevareproducenter og andre med interesse i akustik og byggeri.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Lise Schmidt-Aagesen på laa@ds.dk.

Time

Program

 • Præsentation af Dansk Standard og udvalget for akustik v/ Lise Schmidt Aagesen, Dansk Standard 
 • Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold v/ Morten Buus, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 • Den reviderede DS 490 og de nye lydklasser v/ Birgit Rasmussen, SBi Aalborg Universitet København 
 • Debat: Behov for lydklassificering af øvrige bygninger? Moderator Erik Ipsen, KNAUF A/S
 • Introduktion med overblik lydklassificering i andre EU-lande v/ Birgit Rasmussen, SBi Aalborg Universitet København 
 • Nye arbejdsemner inden for bygningsakustik:

  - Hvorfor er DS/EN ISO 10052 ”Akustik – Måling af luftlyd-og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger – Overslagsmetode” ikke god nok til måling af ventilationsstøj?

  - Danske lydbestemmelser for kontorer og hospitaler – status 

 • Orientering om ISO arbejdsemner:

  - Revision af DS/EN ISO 717-1 og -2, ”Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele – Del 1: Luftlydisolation” og ”Del 2: Trinlydniveau” v/Lars Sommer Søndergaard, FORCE Technology

  - ISO/NP 23591 “Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces” v/ Niels Werner Adelman-Larsen, Flex Acoustics

  - Revision af DS/EN ISO 354, ”Akustik – Måling af lydabsorp¬tion i efterklangsrum” v/ Mads Bolberg, ROCKWOOL International A/S

  - Kommende ISO/TS 19488, ”Akustik – Lydklassifikation af boliger“ v/ Birgit Rasmussen, SBi Aalborg Universitet København


Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.