Temamøde: Dagslysstandard for rum og bygninger

Oversigt

Den nye europæiske dagslysstandard for rum og bygninger, FprEN 17037, er netop blevet godkendt. Standarden har til formål at give en fælles metode på tværs af landegrænser til at dokumentere tilstrækkeligt dagslys i rum og bygninger. Bl.a. introducerer standarden en klimabaseret dagslysfaktor, der tager højde for bygningens geografiske placering.

Det får du ud af det

 • Gennemgang af de nye dagslyskrav
 • Konkrete eksempler på praktisk anvendelse
 • Indblik i brug af standarden jf. Bygningsreglementet 2018


Målgruppe

Arrangementet henvender sig til bl.a. rådgivende ingeniører, lyskilde- og vinduesproducenter, arkitekter, myndigheder, bygherrer, energiansvarlige og andre med interesse i dagslys og byggeri.
Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Lise Schmidt-Aagesen på laa@ds.dk.

Time

Program

Temamødet finder sted den 10. april 2019 kl. 13.00-16.00 i Brabrand.
 • 13:00 Dansk Standard
  v/ Lise Schmidt Aagesen, Dansk Standard
 • 13:15 De nye dagslyskrav i BR18
  v/ Jens Christoffersen, VELUX
 • 13:20 Gennemgang af DS/EN 17037, Dagslys i bygninger 
  v/Jens Christoffersen, VELUX
 • 14:00 Eksempler på anvendelse af DS/EN 17037 i praksis
  Bolig og arbejdsplads, eksempler på BR18 og DS/EN 17037 
  – anvendelse af Dialux EVO 
  v/ Inger Erhardsen, ÅF Buildings Denmark

  Skole, eksempel på EN 17037 – anvendelse af VELUX Daylight Vizualiser 
  v/ Jens Christoffersen, VELUX
   
  Eksempler på DS/EN 17037 – anvendelse af Rhino/Grasshopper workflow 
  v/ Rob Marsh, C.F. Møller
   
 • 15:00 PAUSE
 • 15:20 DS/EN 12464-1, Belysning på indendørs arbejdspladser er under revision. Ændringer og nye elementer 
  v/ Anne Bay, Dansk Center for Lys
 • 16:00 Tak for i dag

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.