Temamøde: Dagslysstandard for rum og bygninger

Oversigt

Den nye europæiske dagslysstandard for rum og bygninger, FprEN 17037, er netop blevet godkendt. Standarden har til formål at give en fælles metode på tværs af landegrænser til at dokumentere tilstrækkeligt dagslys i rum og bygninger. Bl.a. introducerer standarden en klimabaseret dagslysfaktor, der tager højde for bygningens geografiske placering.

Det får du ud af det

 • Gennemgang af de nye dagslyskrav
 • Konkrete eksempler på praktisk anvendelse
 • Indblik i brug af standarden jf. Bygningsreglementet 2018


Målgruppe

Arrangementet henvender sig til bl.a. rådgivende ingeniører, lyskilde- og vinduesproducenter, arkitekter, myndigheder, bygherrer, energiansvarlige og andre med interesse i dagslys og byggeri.
Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Lise Schmidt-Aagesen på laa@ds.dk.

Foreløbigt program 10. april

Temamødet finder sted den 10. april 2019 kl. 13.00-16.00 i Brabrand.
 • Dansk Standard, rammer for standardisering
  v/Lise Schmidt-Aagesen, Dansk Standard
 • De nye dagslyskrav i BR18
  v/ Niels Bruus Varming Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Gennemgang af DS/EN 17037
  v/Marc Fontoynont, SBI, og Jens Christoffersen, VELUX
 • Eksempler på anvendelse af DS/EN 17037, Dagslys i bygninger i praksis
 • DS/EN 12464-1, Belysning på indendørs arbejdspladser er under revision. Ændringer og nye elementer 
  v/ Anne Bay, Dansk Center for Lys
 • Dialog omkring anvendelse og udfordringer samt fremadrettet fokus i forbindelse med lovgivning og fremtidig revision af DS/EN 17037.

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder ved arrangementet. Billederne vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede billeder. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.