Workshop om harmoniserede standarder under byggevareforordningen

Oversigt

Deltag i en åben dialog om udfordringer med harmoniserede standarder for byggevarer. Dansk Standard inviterer til en workshop, hvor vi vil drøfte, hvordan problemstillingerne bedst løses i forhold til Byggevareforordningen, samt hvordan Dansk Standard skal prioritere dem over for EU-Kommissionen.

Dansk Standard har de seneste år arbejdet aktivt for at løse udfordringerne med at få europæiske standarder harmoniseret af EU-Kommissionen. I 2019 skal EU-Kommissionen udarbejde en vejledning, som skal bidrage til at løse problemerne. Samtidig er der diskussioner om, hvorvidt Byggevareforordningen skal revideres, eller om man kan forbedre vilkårene for byggevarer i Europa på en anden måde.

Kom og giv dit bud på løsninger til udfordringerne på denne workshop.

Det får du ud af mødet

 • Du får mulighed for at bidrage til at skærpe de danske forslag, der skal hjælpe EU-Kommissionen, CEN/CENELEC og brancheorganisationerne med at få løst problemerne.
 • Du får overblik over status for samarbejdet mellem CEN/CENELEC og Kommissionen i forhold til at få afviklet efterslæbet af standarder, der venter på harmonisering.
 • Mulighed for indflydelse på et mere velfungerende indre marked for byggevarer i EU.Målgruppe

Workshoppen retter sig mod udvalgsformænd/-kvinder og eksperter, som leder eller deltager i arbejdet med at udarbejde harmoniserede standarder for byggevarer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Pouline Terpager på ptr@ds.dk eller 3026 9886.

Time

Program

Workshoppen vil være en åben debat faciliteret af Dansk Standards afdeling for international politik.

 • Velkommen og introduktion til udfordringerne, status på samarbejdet mellem CEN/CENELEC og Kommissionen v/Pouline Terpager, Dansk Standard
 • Revision af CPR eller andre Scenarier? v/ Frederikke Nayberg, Emil Engel Magnussen,  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Status og perspektiver set fra Industry Advisory Forum til CEN/CENELEC, Karsten Duer, Velux
 • Status set fra Orgalim og Business Europe v/Mette Peetz-Schou, Dansk Industri.
 • Workshop
  - Udfordringer, som bør behandles i Kommissionens vejledning – ønsker til løsninger
  - Scenarier for CPR – hvilke løsninger foretrækkes?
  - Langsigtede konsekvenser for virksomhederne, EU’s indre marked og det europæiske standardiseringssystem af den manglende harmonisering.
  - Hvordan Dansk Standard kan hjælpe udvalgene med at komme lettere i mål med harmoniserede standarder.
 • Opsamling og afslutning

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn