Workshop – revision af norm for afløbsinstallationer (lukket arrangement)

Oversigt

Revision af standarden, DS 432 Norm for afløbsinstallationer, er ved at blive afsluttet. På denne workshop vil vi gennemgå indholdet af det første udkast, og du får mulighed for at komme med input til den kommende standard.

Siden 2009, hvor standarden sidst blev revideret, er krav til afløbsinstallationer omformuleret med BR18 og kræver en tilretning af formuleringer og henvisninger i standarden. Derudover er der sket en stor udvikling på afløbsområdet inden for bl.a. by-pass-løsninger, materialer og pumpeanlæg. En markant udvikling i klimaet har ligeledes betydet, at klimatilpasning er blevet afgørende for infrastrukturen med bl.a. regulering og forsinkelse af afløbsstrømme til offentlige kloaksystemer. 

Der er derfor behov for ændrede krav og vejledninger, og Dansk Standards udvalg, DS/S 315 – Afløbsteknik, har i samarbejde med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen arbejdet på en revision af standarden.

Det får du ud af workshoppen

 • Indblik i standardens indhold 
 • Alle tilmeldte vil få tilsendt et udkast af standarden inden workshoppen
 • Mulighed for at sende kommentarer og ønsker til gennemgangen inden workshoppen
 • Mulighed for at drøfte input til standarden på workshoppen

NB. Det er et lukket arrangement.
Målgruppe

Producenter, rådgivende ingeniører, forsyningsselskaber, virksomheder på VA-området, organisationer, myndigheder, undervisnings - og forskningsinstitutioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Henryk Stawicki hen@ds.dk mobil 2292 9995.

Time

Program følger


Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn