Workshop: Få indflydelse på standard for udførelse af mindre varmepumpeinstallationer

Oversigt

Som opfølgning på et tidligere møde, hvor branchen kom med input til en ny national standard, holder vi nu en workshop. På workshoppen gennemgår vi indholdet af det første udkast til standarden, og her får du også mulighed for at komme med yderligere feedback og input til den kommende standard.

Baggrund for workshoppen: Dansk Standard har nedsat en projektgruppe, der er i gang med at udvikle en ny national standard med titlen: Varmepumper med eldrevne kompressorer – Udførelse af varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt på til og med 25 kW. For at få input fra branchen til standarden er der afholdt et arrangement d. 8. februar 2019, hvor deltagerne kom med input til standardens indholdsfortegnelse, og hvor alle interesserede kunne deltage. Nu ønsker vi feedback på det foreliggende udkast.

Alle tilmeldte til workshoppen vil få tilsendt et udkast af standarden forud for dagen.

Det får du ud af workshoppen

 • På workshoppen vil du få indblik i standardens indhold 
 • Du har mulighed for at sende dine kommentarer forud for workshoppen og give og drøfte input på workshoppen.

O.B.S.
Vær opmærksom på, at workshoppen afholdes i konferencesalen på Teknologisk Institut: Gregersens vej 1, 2630 Taastrup – bygning 1.


Målgruppe

Installatører og producenter af små eldrevne varmepumper.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vartou Forsingdal cfo@ds.dk, tlf. 39966232

Time

Foreløbigt program

 • Velkomst og agenda v/Dansk Standard
 • Adressering af kommentarer fra første møde v/Energistyrelsen
 • Gennemgang af modtagne kommentarer v/Dansk Standard
 • Det videre forløb v/Dansk Standard
 • Afrunding og tak for i dag v/Dansk Standard

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.

  Find vej

  Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers.

  Adresse
  Göteborg Plads 1
  2150 Nordhavn