- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Vi har fået kontrol og overblik over samtlige bygninger

10 januar 2012

Et nyt internet-baseret redskab, eRapport, gør det nemt for kommunerne at beregne, hvor de får mest ud af deres energiinvesteringer, og kommunikere om planer og resultater.

Den danske regering har for længst set, at kommunerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gennemføre energieffektiviseringer. Som konsekvens heraf er energieffektiv adfærd og realisering af energibesparelser på dagsordenen i de fleste danske kommuner. De mange initiativer og investeringer på energiområdet kræver imidlertid meget administration på landets kommunale skriveborde. Der skal samles data ind, der skal udarbejdes dokumentation og rapporter og endeligt skal der beregnes og træffes beslutninger på baggrund her af.

Horsens Kommune, der sidste år blev klimakommune, har taget den administrative udfordring op og skiftet de tunge regneark ud med et internetbaseret program, eRapport, hvori kommunen samler alle vigtige oplysninger og nøgledata på energiområdet.

- Vi har mange planer om at gøre Horsens til en mere klimavenlig kommune og har netop fået bevilliget 60 mio. kr. til energiprojekter over de næste fem år. Vi vil naturligvis gerne forvalte pengene på bedst mulig vis. Men vi har manglet et værktøj til at styre besparelser og informationer i forbindelse med energimærkning. Tidligere har vi siddet med et dybsindigt regneark og al respekt for det, men det kan godt blive noget uoverskueligt en gang imellem, fortæller Henri Nielsen, der er energikonsulent i Horsens Kommune.

Overblik og tid

Programmet eRapport er udviklet af Sandor Toth i forbindelse med Sønderborgs Kommunes bestræbelser på at gøre hele Sønderborg-området CO₂neutralt inden 2029. Sønderborg Kommune ønskede at frigøre ressourcer, som de mente kunne bruges bedre end på rapportering.

Når alle relevante oplysninger fremgår i programmet, er det muligt med få klik at få et samlet overblik over et ubegrænset antal bygninger og de energirenoveringstiltag, der er foretaget i de enkelte bygninger, samt samtlige aktiviteter som fx udskiftning af vinduer eller isolering i væggene fremgår af hvert enkelt projekt.

Programmet giver os kontrol og overblik over udgifter og besparelser i kroner og ører og CO₂. Vi kan fx gå ind og se, hvad der er kort tilbagebetalingstid på og på baggrund heraf træffe beslutning om, hvorvidt vi skal investere i en konkret aktivitet. Beregningerne vil tage lang tid at lave i regnearkene, så vi sparer enormt meget tid.

Henri Nielsen
Energikonsulent
Horsens Kommune

Men eRapport er ikke blot et vigtigt og ressourcebesparende redskab, når der skal planlægges og træffes beslutninger i Kommunale Bygninger. Programmets rapportdel gør det ifølge Henri Nielsen også nemmere at betjene politikere og borgerne:

- Vi kan nemt og hurtigt hente en rapport med de tal, vi har behov for i programmet. Så hvis vi får en henvendelse fra en politiker, der skal bruge oplysninger på, hvor meget CO₂kommunen forventer at reducere på skoleområdet, kan vi nu levere et svar på et kvarter. Med vores regneark ville samme beregning have taget en dag, fortæller Henri Nielsen og fortsætter med at betone vigtigheden af muligheden for formidling via programmet:

- Det er vigtigt at kunne forklare borgerne i kommunen, hvor besparelserne for CO₂ligger henne. Med eRapport får vi samlet oplysningerne, så vi kan gå ud og fortælle, at Horsens Kommune bidrager med så og så meget på et udvalgt område. Vi kan også give konkrete udmeldinger om, hvilke investeringer der skal ske fremover og hvad vi har i støbeskeen. I sidste ende er det jo det, det handler om, siger Henri Nielsen.

Hånd i hånd med bygningsvedligehold

Horsens Kommune har været med til at videreudvikle et nyt modul i programmet, der gør det muligt at samle alle kommunens projekter på energirenovering, bygningsvedligehold og øvrige anlægsopgaver. Helt konkret kan man tænde en lille lampe inde i programmet, hvis man vil have beregnet energibesparelser på et vedligeholdelsesprojekt.  

Det betyder, at alle kommunens anlægsopgaver i dag bliver kørt som energiprojekter:

- Vi har manglet et brugervenligt program, der hurtigt kunne skabe overblik over vores bygningsvedligehold som samlet bygningsmasse – det får vi nu. Det gør det muligt og meget let at tænke energirenovering ind i de eksisterende bygningsrenoveringer. Tidligere renoverede vi op til den standard, bygningen havde før, men man kan jo godt stramme skruen og tænke energi ind i vores projekter, når man nu er i gang med at forbedre bygningens klimaskærm og tekniske installationer, siger Bent Vestergaard Jensen, der er bygningsingeniør i Horsens Kommune, og tilføjer med et smil på læben, at det også er blevet lettere for energikonsulenten i afdelingen at minde kollegerne om at huske energirenoveringen hver gang der foretages bygningsmæssige indgreb:

- Hvis vi skal lave ændringer i vores bygninger, går vi ind i eRapport og ser, om der ligger nogle energibesparelser i det, siger Bent Vestergaard Jensen. Han er også begejstret for den interne effekt:

- Internt betyder det, at hvor vi teknikere tidligere sad med vores egne projekter i afdelingen, er det nu blevet samlet og tilgængeligt for alle, fortæller Bent Vestergaard Jensen.

Skal hjælpe kommuner i gang

Energikonsulent i Dansk Standard Lene Kuszon har hjulpet flere kommuner med at knække energikurven. Hun håber, at eRapport vil sætte gang i indsatserne i kommunerne:

- Kommunerne spiller en central rolle i bestræbelserne på at gennemføre energieffektiviseringer og yder ad den vej et væsentligt bidrag til at opfylde målsætningerne på energi- og klimaområdet. Det er derfor rigtigt godt, at der nu er kommet et værktøj, der gør det muligt at styre besparelserne og informationer om energimærkning, siger Lene Kuszon. Hun betragter redskabet som en hjælpende hånd til de kommuner, der har svært ved at komme i gang med energieffektiviseringer:

Jeg tror, at mange af de kommuner, der ikke er kommet ordentligt i gang med energieffektivisering, vil have meget lettere ved det, hvis de havde dette værktøj. De kan simpelthen ikke overskue kommunens bygningsmasse.

Lene Kuszon
Energikonsulent
Dansk Standard

- Kommunerne er økonomisk pressede og skal vide, hvad de får tilbage, hvis de foretager en investering. Her er eRapport en uvurderlig hjælp, siger Lene Kuszon.