- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Ledelsessystemer kan mindske fare for urent drikkevand

03 oktober 2012

Et ledelsessystem kan halvere antallet af vandforureninger. Derfor bliver der nu stillet krav om, at vandværkerne implementerer det i deres drift.

I de senere år har Danmark oplevet en række store drikkevandsforureninger i bl.a. Tune og Køge, hvor forbrugere er blevet syge eller har måttet koge vandet i månedsvis.

Nu skal vandværkerne til at have faste rutiner for, hvad de vil gøre for at opretholde en høj drikkevandskvalitet. Kravet om indførelsen af ledelsessystemer på alle almene vandforsyninger, der leverer vand til flere end 10 familier, er aftalt af alle Folketingets partier undtagen et enkelt.

- Alle vandværkerne oplever i disse år krav om, at de skal dokumentere, at de overholder visse krav om kvalitet. Her er ledelsessystemer et godt redskab til at sikre, at kvalitetskravet overholdes, fortæller Gert Steffensen, direktør i Dansk Standard.

Halvere antallet af vandforureninger

En rapport udarbejdet af Miljøministeriet i 2009 vurderer, at indførelse af ledelsessystemer vil kunne halvere antallet af vandforureninger. Et ledelsessystem indebærer blandt andet, at den enkelte vandforsyning skal udarbejde en plan for, hvor tit og hvordan drikkevandsanlægget skal tjekkes for fejl og mangler.

- Ledelsessystemet behandler alle de emner, som en ledelse bør forholde sig til, og er med til at skabe systematik i, hvordan ledelsen leder sin virksomhed – uanset om det gælder kvalitet, effektivitet eller sikkerhed. Det er ikke uden grund, at mange virksomhedsledere siger til mig, at de oplever en ro i maven, når de implementerer et ledelsessystem, fordi de ved, at der er styr på de forhold, man ellers pludseligt vil kunne blive viklet ind i, siger Gert Steffensen.

Ny organisering

Han påpeger samtidig, at vandværkerne ikke bare kan bruge ledelsessystemer i forbindelse med kvalitet, men også til at møde de udfordringer, der ligger i overgangen fra kommunalt ejer til selvstændigt vandværk:

- Vandværkerne har ikke været vant til at drive deres virksomhed fra et kommercielt udgangspunkt, fordi de tidligere var underlagt kommunerne. Mange spørgsmål melder sig: Hvordan bliver det økonomisk rentabelt? Hvordan sikres forsyningen i fremtiden og høj kundetilfredshed? Her kan ledelsesstandarder i høj grad hjælpe forsyningerne videre, fordi de i deres natur skaber struktur og kræver opfølgning, siger Gert Steffensen. 

Dansk Standard har rådgivet mange virksomheder om ledelsessystemer:

- Den største udfordring, uanset hvilket ledelsessystem man starter op, er helt klart at holde det simpelt og fokusere. Der er så meget, man kan tage fat i. Den store udfordring er at lave en prioritering og få et overblik. Det kan være en hurdle. Men det er det hele værd, siger Gert Steffensen.