- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

En stemme for indeklimaet

06 februar 2012

Med standarden for indeklima DS 3033 Frivillig klassificering af indeklimaet er det blevet lettere at adskille det gode indeklima fra det dårlige. Standarden opstiller en række kriterier for ni parametre for bl.a. radon, som påvirker vores sundhed og trivsel.

Hvorfor er indeklimaet vigtigt?

Danskerne opholder sig i gennemsnit 80-90 % af tiden indendørs. Derfor er et godt indeklima vigtigt for vores sundhed og trivsel. Dårlig luftkvalitet, støj og mangelfuld belysning kan være skadeligt for sundhed og koncentrationsevne. Det er nu et år siden, den frivillige standard for indeklima DS 3033 udkom. Geo Clausen, lektor, DTU Byg, deltog i udviklingen af standarden: ”Standarden er en stemme for indeklimaet i en tid, hvor indeklimaet er under pres for krav om energieffektiviseringer. Vi tætner vores boliger i forbindelse med renoveringer og opførelse af nyt byggeri. Det skal vi fortsætte med, men vi skal samtidig tage højde for at ventilere vores skoler og dagsinstitutioner, så de danner sunde rammer for vores børn og er gode læringsmiljøer. Kontormiljøer skal sikre ordentlige arbejdsforhold, hvor der kan arbejdes effektivt.” 

Hvad måler standarden?

Gennem klassificering af indeklimaet er det muligt at sætte ind der, hvor der er mest brug for det og samtidig vise, at et godt indeklima har høj prioritet. Den nye standard sætter via en række måle- og vurderingskriterier fokus på ni parametre, der har betydning for hjerte-kar-sygdomme, kræft, astma og allergi samt vores præstationsevner i bl.a. skolen og på jobbet. Klassificeringen leder frem til en af fem mulige klasser (A++ til C). 

Geo Clausen har deltaget i flere forskningsprojekter, hvor man har vurderet bygningsmassen med metoder, der i store træk svarer til metoderne for parametrene i standarden. Han siger om erfaringerne: ”Kommunerne har vist en stor interesse for at få vurderet indeklimaet i bl.a. daginstitutioner. Vi har fx lige afsluttet et forskningsprojekt i Odense Kommune, hvor indeklimaet i 500 boliger og 151 daginstitutioner blev evalueret. Det er flot, at kommunerne ikke bare gemmer sig, men viser interesse for at få gennemgået indeklimaet i nogle af de miljøer, hvor vores børn opholder sig. På den måde får vi en systematisk opsamling af viden og kan være med til at påvirke renoveringer og nye bygninger fremover.” Han fortsætter: ”En vigtig effekt af at indeklimastandarden er, at vi nu kan måle på indeklimaet og dermed tage højde for det, når vi bygger. Vi skal sørge for at tilvejebringe et godt indeklima med det lavest mulige energiforbrug.”

Læs mere om indeklima standarden

Deltag i diplomkurser

Dansk Standard tilbyder i 2012 diplomkurser og gåhjemmøder om indeklimastandarden. Diplomkurserne henvender sig til rådgivere, der ønsker at udvide deres forretningsområde med indeklimamærkning, mens gåhjemmøderne henvender sig til dem, der gerne vil vide mere om standardens perspektiver og muligheder samt indeklimaets betydning. Læs mere om kurserne på www.ds.dk/kurser.