- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Supersygehuse – byg dem på standarder

03 februar 2012

Byggeri af de nye supersygehuse stiller forventning om, at flere patienter kan behandles mere effektivt ved at gøre sygehusene til højteknologiske og designmæssige spydspidser. I materialeudvælgelsen og designfasen er det vigtigt at inddrage standarder, så man opretholder en korrekt faglig og infektionshygiejnisk adfærd.

Hvert år rammes 100.000 patienter årligt af en hospitalsinfektion, heraf cirka 3.000 i så alvorlig grad at de dør af det. Årsagen er blandt andet, at sygehusene er rodede, har uhensigtsmæssige overflader, er dårligt indrettede og er svære at gøre rene. Det er blandt andet en af grundene til, at der nu er brug for nye sygehuse.

Standarder sikrer kvaliteten i materiale og design

Fra sundhedsfaglig side er der dog begyndende røster, som advarer om, at det også kan blive lidt for ”smart”. Man frygter, at politikere, ingeniører og arkitekter har for lidt fokus på korrekt faglig og hygiejnisk adfærd, når der skal vælge materialer og afsættes plads til bl.a. indretning af skyllerum.

Hvordan kan man sikre kvalitet, funktionalitet, sikkerhed, holdbarhed, teknologi, innovation og bruger-tilfredshed i de nye supersygehuse?  En af mulighederne er at inddrage standarder for byggevarer, overflader, belysning, udsugning, infektionshygiejne, it, operationsstuer, laboratorier, medicinsk udstyr, energi og miljø.

Med standarder sættes system i tingene, fordi de bl.a. er med til at definere krav til procedurer og produkters kvalitet, funktion og sikkerhed. Uden standarder, kan det fx være vanskeligt for entreprenøren at vælge og bestille de rigtige materialer hjem. Byggematerialer er standardiserede, og det gør det nemt at producere og købe gipsplader, mursten, skruer, fliser mv. Det er også standarder, der gør produkter mere sikre – lige fra kompliceret udstyr som laminare air flow (LAF) og anæstesiapparatur på operationsstuen over til kaldeanlæg, iltanlæg, hospitalssenge, vandhaner og tekstiler på patientstuer, fordi der i standarderne er defineret en række krav til produktegenskaberne.

Der stilles store krav til de nye gulve

Gulve er fx et meget vigtigt element i de nye supersygehuse. I vores egne hjem har vi højst et par eller tre forskellige typer gulve. Sådan er det ikke på et hospital, hvor en lang række specialiserede funktioner indgår i en faglig dagligdag. De forskellige gulve ligger så at sige oven på konstruktionen, og det aktuelle gulv i det pågældende rum skal derfor arbejde godt sammen med konstruktionen og de meget forskellige funktionskrav, som findes for patientstuer, gangarealer, kontorer, operationsrum, skyllerum, teknikrum m.v.

Gulvopbygningen med den underliggende bærende konstruktion, undergulve, gulvnivelleringssystemer, spartling, klæbe- og fugesystemer samt det afsluttende færdige gulvmateriale skal hænge sammen med belastnings- og hygiejnekravene til gulvoverflader og sammenbygning med vægge og andre bygningsdele. Her kommer flere faktorer ind i billedet, såsom fugeegenskaber, skridegenskaber, støj- og støddæmpende egenskaber og brandegenskaber. Det skal også være muligt at gøre de enkelte gulve rene på forsvarlig vis, så antallet af sygehusinitierede infektioner kan formindskes. Det er ret store krav, man således med rette kan stille til de nye gulve i de kommende supersygehuse.

Hos Dansk Standard kan du få overblikket over nationale og internationale standarder.