- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Smart Grid - hvordan beskytter vi persondata

23 marts 2012

Dansk Standard holdt den 21. marts 2012 i samarbejde med Dansk Energi og Energinet.dk en stor konference på Axelborg i København, hvor datasikkerhed blev adresseret godt og grundigt.

Efter det indledende oplæg af seniorkonsulent Regnar Schultz fra Dansk Standard, der arrangerede konferencen, styrede chefkonsulent Søren Cajus, DI oplægsholdere og diskussioner med stor præcision og indlevelse. Konferencen tog sit udgangspunkt i rapporten fra energiministerens smart grid netværk, der blev offentliggjort i oktober sidste år. Rapporten, der blev præsenteret af chefarkitekt Søren Peter Nielsen fra Digitaliseringsstyrelsen, udpeger 35 områder, der skal tages vare på, hvis Danmark skal få succes med indførelse af det intelligente elnet, hvor datasikkerhed er et varmt emne.

Egentlig var det planen, at Energiminister Martin Lidegaard skulle fortælle om planen for det videre arbejde med rapportens anbefalinger, men pga. de igangværende energiforhandlinger, kunne han ikke afse tid. Vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge var ikke sen til at springe til og give de ca. 70 tilhørere indsigt i de mange tiltag og planer, der er på energimarkedet.

Kritisk infrastruktur

”Når de mange produktionsapparater og forbrugere alle skal udveksle data via den kommende data hub hos Energinet.dk bliver infrastrukturen kritisk. For at belyse de risici, elbranchen kommer til at se ind i, havde vi inviteret it-sikkerhedsanalytiker Marc Andersen fra GovCert og Security Manager Martin Rodenberg fra Saxo Bank”, fortæller Regnar Schultz.

Både Marc Andersen og Martin Rodenberg fik tilhørerne til at spærre øjnene op, da de viste, hvilke opgaver de to kæmper med til dagligt for at holde hackere fra døren. GovCert er en afdeling af forsvaret, så det siger sig selv, at det er vigtigt at have styr på sikkerheden her. Men da Martin Rodenberg fortalte, hvor mange tusinde transaktioner Saxo Bank har pr. sekund at holde styr på, tabte flere mælet. Den mindste slinger i valsen vil få katastrofal betydning for banken og deres kunder.

Forbrugerens rolle og udfordringer

Torben Lemvig Fog fra Better Place Denmark understregede, at når man skal tilkoble sin elbil til en ladestander, skal der være helt styr på sikkerheden. Det gælder både den fysiske tilkobling og datasikkerheden, så elforbruget komme på den rigtige regning, også når man fx anvender en konkurrents ladestander, dvs. roaming.

De fleste elmålere i Danmark er allerede udskiftet med en elektronisk måler, der kan kommunikere med elselskabet via elkablerne, men kan man nu også stole på, at disse målerdata forbliver fortrolige og ikke slipper ud til andre, der vil kunne udlede husejerens færden ved at analysere dem? ”Det er jo ganske let at se, hvornår husets beboere er hjemme i løbet af døgnet eller endnu værre, hvornår de er på ferie”, tilføjer Regnar Schultz. Men David Tackie fra Dansk Energi gav en fin præsentation af, hvorfor vi ikke behøver at være nervøse.

Naturligvis er det vigtigt at inddrage forbrugerens rolle i så stor en udbredelse af personlige data. Derfor havde arrangøren inviteret Martin Salamon fra Forbrugerrådet til at fortælle om de bekymringer både forbrugere og virksomheder har ved at data bliver tilgængelige. Han slog fast, at vejen bl.a. er ’Privacy by design’ og anonymisering af data, inden de fx gøres tilgængelige for statistik.

Det overordnede formål med konferencen, hvor de mange tilhørere i øvrigt var meget spørgelystne, var at få flere danske virksomheder interesseret i at deltage i standardiseringsarbejdet. Kommunikationsekspert Claus Andersen bandt på formidabel vis alle dagens indlæg sammen ved at vise, hvordan hele kommunikationssystemet er lagdelt og hvordan de enkelte komponenter indgår. Han fortalte, at EU Kommissionen har givet de europæiske standardiseringsorganisationer CEN, CENELEC og ETSI et mandat, der går ud på at lave en oversigt over alle de standarder, der skal indgå i smart grid og pege på, hvilke vi mangler at udarbejde.

Til slut lukkede Regnar Schultz konferencen af ved at udtrykke at” uden standarder, intet smart grid” og opfordrede samtidig til at deltage i Forum for Smart Grid og Vedvarende Energi og derigennem være med til at sætte sit danske fingeraftryk på standarderne.