- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Uddannelsesministeren: Standardiseringsaktiviteter har stor værdi for samfundet og erhvervslivet

29 marts 2012

Standarder kan noget helt unikt, som Danmark har brug for, når krisen kradser, og der skal skabes vækst. Standarder kan åbne døren til nye markeder. Standarder kan lette samhandel på tværs af landegrænser. Standarder kan sprede viden og innovation.

Det er et af hovedbudskaberne fra Dansk Standards netop afholdte netværksdag, hvor mere end 400 erhvervsfolk deltog, og hvor blandt andet uddannelsesminister Morten Østergaard talte om betydningen af standardisering i forbindelse med udformningen af Danmarks nye vækst- og erhvervspolitik.

Mere end 80 procent af de danske virksomheder bruger aktivt standarder i deres forretning, og en analyse foretaget for Erhvervsstyrelsen viser, at standarders bidrag til væksten i BNP svarer til 1,2 mia. kr. årligt. Standardisering spiller således en nøglerolle for Danmarks økonomiske vækst.

”Det er helt afgørende, at standardisering bliver en nøglekomponent i regeringens nye erhvervs- og vækstpolitik. Regeringen vil gerne satse på danske styrkepositioner. Én styrkeposition er miljø- og ressourceløsninger. I løbet af de kommende 40 år forventes det, at vi bliver 2 milliarder flere mennesker på kloden. Det stiller store krav til udvikling af nye løsninger til beskyttelse af miljøet og fornuftig brug af vores ressourcer. Standardisering af disse nye løsninger vil være helt afgørende for at få dem udbredt og kommercialiseret i stor skala. Der er ingen tvivl om, at danske virksomheders initiativ til nye standarder kan give afgørende konkurrencefordele”, sagde Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard på netværksdagen.

I øjeblikket er standardisering højt placeret på både den danske og europæiske politiske dagsorden, og i forbindelse med sit besøg på netværksdagen talte Morten Østergaard  derfor også om, hvordan standardisering kan spille ind i regeringens planer for vækst og innovation.

”Det er i alles interesse, at vores investeringer i forskning, innovation og uddannelse omsættes til mest mulig vækst og beskæftigelse. I den forbindelse er forudsigelighed et vigtigt element, og her skal standardisering tænkes ind. Vi kan allerede i dag se, at standardiseringsaktiviteter har stor værdi for samfundet og erhvervslivet, så selvom jeg ikke vil foregribe vores analyser, er standardisering relevant på innovationsstrategiens radarskærm", sagde uddannelsesminister Morten Østergaard og henviste til elbiler og elektroniske patientjournaler, hvor standarder udgør fundamentet.

At standardisering kan bruges strategisk til at fremme vækst, er dog ikke kun en erkendelse, der ses i dansk regi og i EU.

”I disse år ser vi en klar udvikling i retning af, at de nye stærke økonomier som Kina og Indien satser massivt på standardisering. Det er deres bevidste strategi at sætte sig for bordenden i udviklingen af mange af de nye standarder, der udarbejdes, og de er meget bevidste om, at den, der sætter standarden, automatisk har en konkurrencefordel. Derfor er det vigtigt, at Danmark ikke sidder på hænderne, men aktivt går ind i standardiseringsarbejdet og styrker sin position på den internationale scene”, sluttede Anne Hasløv Stæhr.