- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Dansk Standard prioriterer forskning

01 maj 2012

Dansk Standard vil skabe øget fokus på samarbejdet mellem forskere og Dansk Standard.

Dansk Standard arbejder målrettet på at sikre endnu bedre standarder. Dette udmønter sig bl.a. i Dansk Standards samarbejde med forskere og forskningsinstitutioner.

Dansk Standard har et mål om at sikre videnoverførsel fra forskningen til standarderne.

”I Dansk Standard mener vi, at det er meget vigtigt og udbytterigt at samarbejde med forskere om at øge videnoverførslen fra forskerne til standarder, så de nyeste forskningsresultater bliver indarbejdet i standarderne. Det er til gavn for samfundet og erhvervslivet, da det sikrer endnu bedre og mere valide standarder. Derfor indgår vi gerne i samarbejdsaftaler med forskere.” siger Katrine Bergh Andersen, der sammen med Signe A. Bøgh til daglig varetager samarbejdet med videninstitutioner i Dansk Standard.

Signe A. Bøgh supplerer: ”Samarbejdet er også til gavn for forskerne, der får adgang til et kæmpe netværk af fagpersoner inden for deres område – andre forskere så vel som repræsentanter fra virksomheder, NGO’er, myndigheder, interesseorganisationer mv. Derudover får de også formidlet deres forskningsresultater til et bredt publikum gennem standarderne.”

Dansk Standard har også fokus på at sikre, at der bliver skabt forskning i standardisering for at blive klogere på standards betydning for samfundet og standardiseringsprocessen i det hele taget. Helt konkret har dette bl.a. udmøntet sig i, at Dansk Standard er ved at starte et forskningsforløb, et erhvervs-ph.d.-forløb med emnet standardisering og innovation. Erhvervs-ph.d.’en vil bidrage med ny viden omkring sammenspillet mellem standardisering og innovation, som er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, vækst og succes.

For at sikre videndelingen mellem Dansk Standard og forskerne samt forskerne imellem har Dansk Standard etableret et forskningsnetværk; FORSTAND. Her indbydes alle forskere og undervisere med interesse i standarder og standardisering til at være medlem. FORSTAND blev lanceret ved et symposium om standardiserings betydning for samfundet. Symposiet blev afholdt i samarbejde med Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Arrangementet var den første af sin slags, men på baggrund af deltagernes feedback er det intentionen at afholde flere lignende arrangementer i fremtiden.

Samarbejdet med forskere er en del af Dansk Standards samarbejde med videninstitutioner, som også rummer en indsats på uddannelsesområdet for at sikre, at studerende på relevante uddannelser har kendskab til standardisering. Du kan læse en artikel om Dansk Standards indsats på uddannelsesområdet her.

Læs mere om Dansk Standards samarbejde med videninstitutioner på www.ds.dk/uni.