Foto af Henry & Co.

Standardiseringspolitisk Forum (SPF)

Standardiseringspolitisk Forum (SPF) rådgiver Dansk Standards bestyrelse og direktion om politiske og lovgivningsmæssige emner, der har betydning for Dansk Standards position, udvikling, indflydelse og anerkendelse som standardiseringsorganisation – både nationalt og internationalt.

Det kan bl.a. være:

  • at skabe forståelse for standardiseringens betydning i det politiske rum,
  • at forbedre og forankre kendskabet til Dansk Standard og standardisering hos myndighederne,
  • at styrke og udvide dialogen mellem Dansk Standard og stakeholderne om overordnede standardiseringspolitiske spørgsmål – nationalt, europæisk og internationalt,
  • international og europæisk standardiseringspolitik.

SPF er sammensat blandt Dansk Standards vigtigste interessenter og konstituerer sig årligt med en formand og næstformand, der vælges blandt SPF’s medlemmer. Formanden skal både have standardiseringspolitisk indsigt og erfaring og en bred kontaktflade til bl.a. dansk erhvervsliv. 

Medlemmer af SPF: 

Kontakt

Andreas Kaus Jensen
Andreas Kaus Jensen Public Affairs chef | Head of Public Affairs
Public Affairs
E: akj@ds.dk
T: 39 96 62 99

Foto af Alexandre Debiève