Bedre kvalitet i dansk turisme

07 februar 2017

En ny vejledning for dansk kvalitetsturisme kan være med til at forbedre kvalitets- og serviceniveauet i den danske turistbranche.

Dansk Standard har i samarbejde med mere end 50 repræsentanter fra turismeerhvervet på vegne af Erhvervsministeriet udarbejdet en Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme. Vejledningen kan både bruges af turismedestinationer og -aktører i hverdagen samt ved undervisning af nye medarbejdere i branchen.

 - Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme giver os en fælles basistilgang til, hvad kvalitet er og hvordan man kan arbejde med det. Vejledningen spiller fint ind på de mange gode initiativer, der arbejdes med i forvejen, fx vores kompetenceløftsprojekt, hvor vejledningen giver nogle værktøjer, der kan være med til at løfte basiskompetencerne hos de aktører, der ikke har en systematisk tilgang til kvalitetsarbejdet", siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, der har deltaget i arbejdet med vejledningen.

Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme er en guide til at arbejde målrettet og systematisk med kvalitets- og serviceforbedringer i turistbranchen. Den formulerer fælles tilgange til service og kvalitet og skal i sidste ende være med til at styrke Danmark som turistmål. Vejledningen giver både enkelte aktører og samlede destinationer en række redskaber til at arbejde systematisk og målrettet med at øge kvaliteten og serviceniveauet. Desuden skal vejledningen bruges ved undervisning.

En guide til fremtidens turisme

- På serviceøkonomuddannelsen i Dania, hvor vi uddanner unge talenter til turismebranchen, har vi valgt at inddrage Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme i vores undervisning. Vi vil være med til at bidrage til at øge kvaliteten i dansk turisme ved at sikre, at alle vores dimittender både kender til og forstår at bruge vejledningen i praksis. Vi vil øge de studerendes brancheforståelse ved at indgå i praksisnære læringsprojekter, hvor vi sammen med virksomheder fra branchen og de studerende vil arbejde med kvaliteten af konkrete områder af virksomhedens serviceleverancesystem. På den måde vil både aktører i vores netværk samt vores dimittender blive rustet til fremtidens kvalitetssikring i turismebranchen, siger Andreas Fjord Bonven, udviklingskonsulent og lektor på Erhvervsakademiet Dania.

Andre erhvervsakademier påtænker at følge EA Danias eksempel, når erfaringerne er høstet.

En god helhedsoplevelse

Vejledningen er udarbejdet på vegne af Erhvervsministeriet, der er glade for resultatet:

På det afsluttende møde, hvor vejledningen blev offentliggjort udtalte chefkonsulent Niels-Henrik Larsen fra Erhvervsministeriet: - ”at, ministeriet er godt tilfredse med Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme, der leverer en substantiel og grundig indførelse i principperne for at arbejde med kvalitet i turismeerhvervet. Vejledningen anlægger et helhedssyn på det danske turistprodukt, hvor alle led fra transport over oplevelser til overnatning og spisemuligheder skal hænge godt sammen for at give turisterne en god ferie i Danmark. Vi ser frem til, at turistbranchen sammen med de lokale offentlige turismeaktører tager vejledningen til sig, så der skabes et fælles fodslag for, hvordan vi kan løfte kvaliteten i dansk turisme”.

Systematik, inspiration og gode råd

Vejledningen for Dansk Kvalitetsturisme består bl.a. af tjeklister, gode råd, inspiration og eksempler på best practice. Den giver hjælp til en systematisk gennemgang af alle forhold, der kan forbedre turisternes samlede oplevelse - lige fra overnatning, spisesteder og attraktioner til transport, information og skiltning.

- Vejledningen tager udgangspunkt i den samlede oplevelse for turisten. Indtrykket af en ferie eller et ophold i Danmark udgøres af mange forskellige oplevelser, og ikke alene af vandlandet, museet eller det 3-stjernede hotel. Alle oplevelser før, under og efter besøget bidrager til turistens helhedsoplevelse, derfor er det vigtigt, at de alle repræsenterer en tilfredsstillende og samspillende kvalitet og service, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard og projektleder for udviklingen af vejledningen og uddyber: 

- Vejledningen tager udgangspunkt i principperne fra kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 - tilpasset turistaktører og destinationers specifikke behov og særkende. ISO 9001 er på samme måde anvendt til andre brancherettede kvalitetsvejledninger og standarder udviklet af Dansk Standard.

Vejledningen kan hentes gratis i pdf eller bestilles som trykt eksemplar til 100 kr.

Hent vejledning for Dansk Kvalitetsturisme