Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015

08 februar 2016

En af de væsentligste ændringer i BR15 er, at man i mindre grad henviser til danske standarder og særregler og i stedet henviser til europæiske standarder. En tendens som Dansk Standard forventer at se mere af i fremtiden.

Det nye Bygningsreglement, der netop er trådt i kraft ved årsskiftet, refererer i højere grad end tidligere til europæiske standarder i lovgivningen frem for danske. Det gælder bl.a. i forhold til ECO-design, hvor man har tilpasset kravene til installationer i bygninger til EU's energikrav til produkter (eco-designforordninger). Også hvad angår belysning, henviser BR15 ikke længere til de danske standarder, DS700-serien, men til europæiske.

- Fordelene ved at referere til europæiske standarder i lovgivningen frem for danske er dels, at det øger konkurrencen, fordi installatører i Danmark nu skal bruge samme standard som fx et tysk installationsfirma bruger. Dels betyder det, at der nu kun er et sæt krav, man skal leve op til i Danmark og i Europa. Det er en klar fordel for danske virksomheder, der gerne vil eksportere deres produkter eller ydelser. Samtidigt er det godt for forbrugerne, fordi byggevarer, det kunne fx være varmepumper, kun må sælges i Danmark, hvis de overholder de fælles europæiske krav. Man kan dermed være mere tryg ved de produkter, man køber i byggemarkederne, siger Niels Bruus Varming, specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen.

De områder i den danske lovgivning, der på nuværende tidspunkt ikke er europæisk forankret, er bl.a. ventilation, afløbsinstallation og vandinstallation. Erling Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard, forventer, at flere af dem vil blive europæiske med tiden:

- I dag har vi et hjemmemarked inden for disse områder, fordi det er funderet på danske normer og standarder. Der er ingen tvivl om, at det ville reducere de samlede byrder for danske virksomheder – især de eksporterende – hvis danske regler i det hele taget er formuleret så ”europæisk” som muligt. Samtidig er det også klart, at det vil øge konkurrencen, når fx europæiske producenter også vil kunne byde ind på opgaver i Danmark. Samfundsøkonomisk giver dette god mening, når man også medtager eksportmulighederne for danske virksomheder, siger Erling Trudsø.

Ifølge Dansk Standard har Danmark gode muligheder for at sætte danske fingeraftryk på de europæiske standarder.

- Vi er et lille land, men i standardiseringsregi er det en stor fordel. Vi har korte kommunikationslinjer mellem de enkelte aktører og myndighederne set i forhold til store lande som fx Tyskland og Frankrig. Vi kan derfor ofte komme igennem med ret så meget, hvis argumentationen ellers er i orden. Det skal vi udnytte, siger Erling Trudsø.

FAKTA om BR15

BR15 er trådt i kraft ved årsskiftet til 2016 med en overgangsperiode på et halvt år.

Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer.

Læs mere om bygningsreglementet og ændringerne i BR15 på bygningesreglementet.dk.