IEC 1906 Award 2013 vindere

29 november 2013

Her kan du læse om de fire danske vindere af den internationale pris ”IEC 1906 Award 2013”.

IEC 1906

Flemming Brinch Nielsen er New Product Qualification Manager i Schneider-Electric i Kolding. Han modtager prisen for sit arbejde med internationale standarder for effektelektronik og Uninterruptible power systems som anvendes af mange forskellige brancher, i forskellige applikationer, men hvor IT branchen er toneangivende og hvor det fælles formålet er at sikre spændingsforsyningen mod uønsket udfald. I arbejdet har han udvist stor dedikation og værdifuld ekspertviden og været med til at sikre høje standarder for sikkerhed, tests, performance og miljø. 

- Hos Schneider-Electric arbejder vi aktivt med standardisering og er engagerede i udviklingen af morgendagens standarder. Standardiseringsarbejdet giver mulighed for at få indflydelse på fremtidens markedskrav og for at være på forkant med udviklingen som naturligvis har direkte indflydelse på vores design og produkter, siger Flemming Brinch Nielsen om bevæggrunden for sit arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.  

Troels Stybe Sørensen er Senior Manager i Dong Energy Wind Power. Han modtager prisen for sit arbejde med at udvikle og videreudvikle internationale standarder for lynbeskyttelse af vindmøller. I arbejdet har han bidraget med værdifuld ekspertviden og været med til at sikre høje standarder for sikkerhed, test, dokumentation og performance. 

- For Dong handler det om at kunne købe vindmøller af høj kvalitet, der lever op til standarderne i forhold til sikkerhed, pålidelighed, driftsikkerhed og dokumentation. Derfor arbejder vi aktivt med standardisering og er engagerede i udviklingen af internationale standarder for selv at få indflydelse og være med til at sætte barren højt, siger Troels Stybe Sørensen om bevæggrunden for sit mangeårige arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.  

Preben Holm er senior ingeniør i Danfoss Power Electronic i Gråsten. Han modtager prisen for sin store indsats som projektleder i udviklingen af en produktfamiliestandard for elektrisk sikkerhed til effektelektronik. En standard der forventes at blive brugt som basis for fremtidens krav til effektelektronik generelt, som f.eks. frekvensomformere, nødstrømsanlæg, strømforsyninger samt effektelektronik til konvertering af energi fra vedvarende energikilder (sol, vind, bølge m.m.). Gennem sin dedikerede og professionelle indsats samt tekniske ekspertviden på området, har han været med til at sikre de bedst mulige standarder og højne produkt- og forbrugersikkerheden.

- Jeg deltager i standardisering, fordi det giver udbytte for min virksomhed på flere måder. Den ene er gennem de forretningsfordele, vi får ved at engagere os og få indflydelse og tidlig viden om, hvad der sker inden for den internationale standardisering. Den viden har stor indflydelse på vores design af vores produkter, ligesom vi ved at påvirke standarden, processen og retningen på den internationale bane i sidste ende opnår en hurtigere og billigere markedsintroduktion af vores produkter. Den anden er gennem min uddannelse og faglige udvikling, der forstærkes gennem det her arbejde, og bl.a. betyder, at jeg lettere kan afklare mine kollegers spørgsmål om de tekniske krav til produktet i forhold til standarderne, fortæller Preben Holm, senior ingeniør i Danfoss Power Electronic om bevæggrunden for sit mangeårige arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.  

Bo Søndergaard er Senior Konsulent i Grontmij i Århus. Han modtager prisen for sit arbejde med den internationale standard DS/EN 61400-11:2013: ” Elproducerende vindmøller - Teknikker til måling af akustisk støj”, hvor han gennem sin dedikerede og professionelle indsats som projektleder både drev arbejdet og sikrede dets succes.

- Hos Grontmij arbejder vi normalt ikke aktivt med standarder men interesserer os for og anvender dem i vores daglige arbejde. Vi rådgiver vindmøllefabrikanter som specialister og i den forbindelse har vi indgået i et samarbejde med vindmøllefabrikanterne Siemens, Vestas og Suzlon om at udvikle standarden. Vores engagement i udviklingen af denne standard har givet mulighed for at få indflydelse på denne og tilknyttede standarder til gavn for branchen og for, at vi kan få vigtig viden om, hvad der rører sig på området, og hvilke standarder der bliver fremtidens teknologiske og kommercielle rammevilkår, siger Bo Søndergaard om bevæggrunden for sit arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.