International anerkendelse af danske eksperter

29 oktober 2014

Fem danske eksperter har netop modtaget den internationale pris ”IEC 1906 Award 2014” for deres indsats i det verdensomspændende elektrotekniske standardiseringsarbejde.

Det internationale elektrotekniske standardiseringsarbejde omhandler produktion, distribution og anvendelse af elektricitet. De standarder, der udvikles, favner alle varianter af elektriske produkter lige fra husholdningsapparater, IT-udstyr, produktionsudstyr til styring af bygningskomponenter som døre og vinduer. I standarderne udstikkes de retningslinjer, der i sidste ende kommer til at gælde som best practise på verdensplan, og som derfor har afgørende betydning for produktudviklingen i en række brancher.

- Det har stor betydning, at dansk know-how bringes i spil i udviklingen af internationale standarder. Danske virksomheder får lettere ved at efterleve standarderne, fordi de bliver skabt under stærk indflydelse af dansk tankegang. Det giver en fordel for danske virksomheder, både når det gælder innovation og eksport. Den internationale anerkendelse viser med al tydelighed, at danske eksperter nyder stor respekt for deres faglighed og kompetencer. Det er fantastisk flot og velfortjent, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

De fem danske vindere af den internationale pris er:

  • Christer Eriksson, Service Line Leader Type Certification, Renewables Certification i DNV GL – Energy 
  • Ole Albert Nielsen, Principal Advisor & Senior Staff Engineer i UL International Demko A/S 
  • Per Dalgas-Madsen, Leder af el- og tilbehørsstandardisering i VELUX A/S
  • Paula Gade, Projektkoordinator i Dansk Standard
  • Peter Hauge Madsen, Institutdirektør DTU Vindenergi 

Læs mere om de fem vindere her:

Christer Eriksson, globalt ansvarlig for DNV GL’s typegodkendelsestjenester inden for vedvarende energi, modtager prisen for godt lederskab som formand for den internationale vindmøllekomité, IEC WT-CAC/CBC Wind turbines Certification Advisory Committee/Certifying Body (sub)committee. Desuden anerkendes hans bidrag gennem mange år til udviklingen af vindmøllestandarder og –certificering, som bl.a. har resulteret i den nyoprettede certificeringsordning for vedvarende energi i IEC. Christer er medlem af 6 internationale arbejdsudvalg under den internationale komité for vindmøller og bidrager værdifuldt til dem alle.

- DNV GL standarder såvel som internationale standarder er meget centrale for DNV GL’s tjenester inden for vedvarende energi, idet de definerer de tekniske krav til produkterne eller projekterne, f.eks. offshore vindmølleparker. Standarderne udarbejdes i samarbejde med alle interessenter i branchen, dvs. investorer, forsikring, myndigheder, fabrikanter, m.fl. og danner grundlag for DNV GL’s godkendelsesaktivitet. DNV GL er verdens største klassifikationsselskab for skib og offshore og er også den største internationale aktør inden for vindmøllegodkendelser, fortæller Christer Eriksson om bevæggrunden for sit arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.

Ole Albert Nielsen, Principal Advisor & Senior Staff Engineer i UL International Demko A/S, modtager prisen for sin deltagelse i standardiseringsarbejdet for sikkerhed af stikprop systemer, strømforsyninger og effektelektronik samt sikkerhedsstandarder for forbrugerelektronik og IT-udstyr, bl.a. med henblik på at minimere brandrisikoen.

- International standardisering er vigtig af mange grunde. De primære er sikkerhed, vækst og arbejdspladser. Som produktudvikler i over 25 år har jeg personligt erfaret, hvordan mangel på standarder hæmmer udbredelsen af nye produkter og teknologier. I disse år, hvor industrien har fokus på udviklingen af nye koncepter og produkter for f.eks. smart-house/smart grid og initiativer inden for vedvarende energi og bæredygtighed, er det afgørende, at disse systemer spiller sammen på en sikker og effektiv måde - såvel lokalt som globalt. Som forbrugere og borgere skal vi kunne stole på, at vi ikke kommer til skade med de nye systemer. Og vores virksomheder er afhængige af den vækst og de arbejdspladser, der skabes gennem standardisering. Den globale standardisering er således vigtig – både for UL som international prøvnings- og certificeringsvirksomhed -  og for mig personligt i arbejdet for en verden med øget sikkerhed, fortæller Ole Albert Nielsen om bevæggrunden for sit arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.

Paula Gade er projektkoordinator i Dansk Standard og modtager prisen for vedholdende og kompetent at have varetaget koordinationen af Dansk Standards arbejde inden for vindenergi. Dette til stor støtte for såvel den internationale og nationale komité for vindmøller. Den nationale komité er den største og mest aktive nationale komité under Dansk Standard. Med samme iver hjælper hun eksperter uden for Danmark med stor professionalisme. Hun er kendt af mange og afholdt af alle. 

- Udvalgsarbejdet er drevet af det mål, at de danske medlemmer kan få mest mulig indflydelse i det internationale arbejde, når standarderne skrives, da de danner grundlaget for vindbranchen i Danmark og i hele verden. Det danske standardiseringsudvalg for vindmøller har lige fejret 25-års jubilæum, og jeg har haft den glæde at have koordineret udvalgsarbejdet i alle 25 år med stødt voksende medlemsskare, siger Paula Gade om sit mangeårige arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.


Per DaIgas-Madsen, leder af el- og tilbehørsstandardisering i VELUX A/S, modtager prisen for sin deltagelse i den tekniske komite der udarbejder el-sikkerhedsstandarder for husholdningsapparater, samt specielt for sin værdifulde og langvarige indsats med de internationale standarder for elektrisk betjente vinduer, døre, skodder, gardiner mm. I arbejdet har han udvist stor dedikation og værdifuld ekspertviden og været med til at sikre at disse standarder indeholder relevante krav til sikkerhed og test.

- Hos VELUX A/S arbejder vi aktivt med standardisering, da det har flere fordele for firmaet. Standardiseringsarbejdet er en del af strategien om at sikre relevansen af vore produkter på markedet. Ved vores deltagelse sikrer vi at være på forkant med udviklingen af de standarder der har direkte indflydelse på vores produkter, samt muligheden for at få indflydelse på fremtidens markedskrav. Desuden bliver firmaet en del af et internationalt netværk, som kan være vigtigt i det daglige arbejde med udvikling af nye produkter. På det personlige plan er det med til at udvikle mig fagligt såvel som personligt, og så skabes der gode kontakter. Netværk har stor betydning nu om dage, siger Per Dalgas-Madsen om bevæggrunden for sit arbejde med standardisering, der nu har medført en international pris.

Peter Hauge Madsen, institutdirektør DTU Vindenergi, modtager prisen for sit lederskab af den mest komplekse arbejdsgruppe i en af de største tekniske komitéer i International Electrotechnical Commission (IEC), der varetager udvikling af standarder for vindmøller. Arbejdsgruppen, som Peter er formand for, har 89 medlemmer og er struktureret i 6 underområder med hver sit speciale. Integreringen af disse områder i en omfattende revision har været en stor opgave, som det er lykkedes Peter at løfte, så man nu står med ét samlet dokument af afgørende betydning for vindmølleindustrien.

- DTU Vindenergi har gennem årene lagt en stor indsats i standardisering på vindenergiområdet. Det skyldes dels, at vi som universitet og forskningsinstitution ikke blot skal skabe ny teknisk-videnskabelig viden men også skal bidrage til, at denne viden nyttiggøres, skaber effekt og værdi. Forskningsbaseret viden, som introduceres i en international standard kommer hurtigt i anvendelse i hele sektoren. Indsatsen skyldes også, at vi helt fra begyndelsen først i 80-erne har set en mission i at bidrage til udviklingen af vindsektoren, ikke mindst den danske industrielle sektor. Og det ikke blot ved forskning, men også ved rådgivning, afprøvninger og udvikling af godkendelsesregler. Baseres test og teknologi på internationale standarder opnås lettere international accept. Derfor har det været helt naturligt, at jeg og andre af medarbejderne har involveret sig i international standardisering. Det giver stor tilfredsstillelse, at vores indsats i standardisering anerkendes af den danske industri og den internationale vindenergisektor, og deltagelse giver adgang til et stort netværk i den internationale vindenergisektor, fortæller Peter Hauge Madsen.