ISO 9001 styrker danske virksomheders konkurrencekraft

17 februar 2016

Ny undersøgelse dokumenterer, at danske virksomheder, der arbejder med den udbredte ledelsesstandard ISO 9001, i høj grad oplever, at det bidrager positivt til deres resultater og bundlinje.

Øget effektivisering, styrket konkurrenceevne og højere kvalitet i produkter og services er blot nogle af gevinsterne ved at arbejde med ledelsesstandarden ISO 9001. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Standard. 7 ud af 10 af de adspurgte virksomheder mener således, at brugen af ISO 9001 i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater.

- Undersøgelsen bekræfter det, vi længe har vidst. ISO 9001 er et særdeles virksomt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere. Ledelsesstandarden giver konkrete redskaber til at arbejde systematisk med at forbedre kvaliteten, minimere fejl og øge produktiviteten i virksomheden, siger Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard.

78 pct. af de adspurgte virksomheder, der alle er certificeret efter ISO 9001, har i nogen eller høj grad oplevet forbedret kvalitet i produkter og services ved at arbejde med ISO 9001 - og ligeså mange har oplevet øget kundetilfredshed. Desuden har 51 pct. i nogen eller høj grad oplevet øget effektivisering, og 85 pct. har oplevet bedre styring af de interne arbejdsprocesser i virksomheden. 64 pct. har ifølge undersøgelsen i høj eller i nogen grad oplevet, at virksomheden har styrket sin konkurrenceevne.

Den udbredte ledelsesstandard udkom i efteråret i en ny version. Dansk Standard vurderer, at der med den nye ISO 9001 er grobund for at skabe endnu større værdi for forretningen.

- Den nye ISO 9001 fordrer en mere strategisk og udviklingsfokuseret implementering i virksomhederne med klar forankring i topledelsen. Der er således tale om et ledelsesværktøj, der fremadrettet vil få endnu større betydning og skabe endnu stærkere resultater, for de virksomheder, der arbejder målrettet med den, siger Anne Hasløv Stæhr.

Ny håndbog om ISO 9001

Og der er god hjælp at hente for danske virksomheder, der gerne vil arbejde med den nye ISO 9001. Dansk Standard har nemlig netop udgivet håndbogen ”Den nye ISO 9001 i praksis”.

Bogen beskriver og fortolker på en let og overskuelig måde kravene og ændringerne i den nye ISO 9001, herunder det større fokus på virksomhedens strategiske arbejde. Samtidigt beskæftiger den sig med, hvordan standarden kan anvendes af stadig mere komplekse organisationer – både offentlige og private, uanset art, struktur og størrelse.

Fakta om ISO 9001

  • ISO 9001 bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.
  • Kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt. 
  • ISO 9001 udkom første gang i 1987. 
  • I efteråret udkom en ny version af ISO 9001 for kvalitetsledelse. Dansk Standard har som den nationale standardiseringsorganisation spillet en aktiv rolle i udviklingen af den nye ISO 9001:2015. Det er bl.a. med til at sikre, at den er i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper. 
  • Dansk Standard understøtter udbredelsen af den nye ISO 9001 ved at udbyde workshops, kurser og rådgivning på området, og har desuden netop udgivet håndbogen ”Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 - Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015” af Torben Abildgaard Pedersen.
  • Læs mere om ISO 9001 her: www.ds.dk/nyiso9001