Køge Kommune mindsker sygdom med målrettet rengøring

18 november 2013

Som de første i landet går Køge Kommune foran med en rengøringsindsats baseret på anerkendte standarder, der skal mindske infektionssmitte og dødsfald i pleje- og ældreboliger.

Det danske samfund kunne spare milliarder og redde menneskeliv ved at fokusere på rengørings- og hygiejneindsatsen. Derfor er Dansk Standard og FOA gået sammen om et målrettet rengøringssystem ”Ældre KViK” til ældreboliger baseret på gennemprøvede standarder. Køge Kommune har som de første i landet indført systemet ”Ældre KViK” i deres 10 plejecentre, og her oplever man en konkret effekt.

- Der er ingen tvivl om, at vi ved at indføre principperne i "Ældre KViK" har opnået både renere plejehjem og plejeboliger for de ældre samt et bedre arbejdsmiljø og højere arbejdsglæde for vores ansatte, fortæller Beth Bolvig, der er serviceleder for Servicekorpset i Køge Kommune.

Mangelfuld rengøring er hvert år skyld i farlige infektioner, resistente bakterier og dødsfald. Undersøgelser fra Statens Seruminstitut viser, at omkring 80.000 personer hvert år bliver smittet på landets hospitaler, og for op mod 4.500 er det så alvorlig, at det ender i dødsfald. Og alle erfaringer peger på, at de samme problemer også findes på plejehjem, ældreboliger og genoptræningscentre, hvor der bl.a. er borgere, der er hjemsendt fra hospitaler og har bragt en eventuel smitte med sig.

- Med indførelsen af de nye rengøringsstandarder har hele kommunen fået ekstra opmærksomhed på vigtigheden af målrettet rengøring, og vi kan se en tydelig forskel i forhold til før. Der bliver gjort bedre rent, hvilket vi også kan se af den første brugerundersøgelse, der giver rengøringen rigtigt fået flotte karakterer. Samtidigt er sygefraværsprocenten blandt vores rengøringspersonale faldet med over 2,5 procent sammenlignet med 2012 – og vi har en klar teori om, at det hænger sammen med de nye rengøringsprincipper, fortæller Beth Bolvig. Fraværet ligger i år på 5,6 pct. - i 2012 var det 8,42 pct.

Ældre KViK er baseret på standarder for rengøringskvalitet og infektionshygiejne, der beskriver fastlagte og veldokumenterede principper og kvalitetskrav. Det betyder bl.a. at man i rengøringen, i stedet for at følge et fast skema, hvor man hver uge gør rent i de samme rum på samme måde, laver en vurdering af hvert rum og planlægger rengøringsindsatsen ud fra det. Det sikrer, at der bliver sat ind der, hvor der er brug for det – og det giver samtidigt medarbejderne større ansvar. Desuden er alt rengøringspersonale blevet uddannet i standarderne, så de er klædt optimalt på til at håndtere rengøringen.

- Rengøring kræver – modsat hvad mange tror – at man er uddannet, så man ved, hvordan man skal håndtere bakterier og smittefare – særligt når det drejer sig om hospitaler og plejeboliger. Der er brug for en kvalificeret indsats, hvis man vil mindske risikoen for smitte. Det kan nemlig være svært at vide, om der rengøres i et omfang og i en kvalitet, som er tilfredsstillende og hygiejnisk forsvarligt. Standarderne tager udgangspunkt i den vigtigste viden og erfaring på området og er et godt grundlag for kommunerne til at kvalitetssikre rengøringen fremadrettet i pleje- og ældreboliger, siger Gert Steffensen, rådgivningsdirektør i Dansk Standard, og understreger, at Køge Kommune er et bevis på, at det har en konkret effekt, som mange af landets andre kommuner kunne lære af.

- I FOA er vi meget tilfredse med de resultater, som er opnået i pleje- og ældreboligerne i Køge Kommune. Det er utroligt vigtigt, at respekten for og betydningen af kvalitetsrengøring kommer i højsædet. Rengøring er et håndværk, som kræver veluddannede medarbejdere med viden om hygiejne og rengøringsteknik. Køge Kommune har vist, at der gennem en målrettet indsats kan skabes markante resultater. Vi ser frem til, at mange andre kommuner vil tage ved lære af erfaringerne fra Køge Kommune, siger Gina Liisborg, sektorformand for Kost- og Servicesektoren i FOA Fag og Arbejde.

Fakta:

Ældre KViK er en kravspecifikation og vejledning for infektionshygiejnisk kvalitetsrengøring i pleje og ældreboliger, der tager udgangspunkt i standarderne DS/INSTA 800:2011, Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet, samt DS 2451-10:2010, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren.

FOA – Fag og Arbejde og Dansk Standard afholder en konference for landets kommuner og andre interesserede om god rengøring i ældre- og plejeboliger med udgangspunkt i Ældre KViK og erfaringerne fra Køge Kommune den 3. december. Læs mere her.

Det er desuden muligt at bestille guiden Ældre KViK gratis her.