Nu skal der sættes standarder for droner

05 april 2016

Brugen af droner er i kraftig vækst i Danmark, men der mangler rammer for den videre udvikling og anvendelse af teknologien samt fælles retningslinjer for sikkerhed og kvalitet. Derfor vil Dansk Standard nedsætte et udvalg af danske eksperter på området, der skal være med til at sætte de internationale standarder for droner.

 - Med standarder kan vi lave nogle fælles retningslinjer for komponentinterfaces og sikkerhed. Det mangler vi i dag. Det vil gøre det nemmere at anvende droner på tværs af landegrænser, give øget sikkerhed og gøre det nemmere at lave droner fremadrettet, siger Thomas Almdal, konsulent i Teknologisk Institut, der ser klare fordele ved, at der bliver udviklet standarder for droner og også vil deltage i udviklingen af dem.

Arbejdet med at udvikle standarder for droner er åbent for alle, der har faglig viden om emnet og ønsker at præge indholdet af standarderne. Det giver klare konkurrencemæssige fordele, for de virksomheder, der deltager, og globale forretningsmuligheder for danske virksomheder.

- Ved at deltage i det internationale standardiseringsarbejde sikrer vi, at danske operatører og producenter kan få indflydelse på de krav og rammer, der bliver opstillet i de endelige standarder. Droner er et område i massiv vækst, og selvom der kun er ganske få producenter af droner og droneudstyr i Danmark, er der rigtigt mange, der arbejder med droner inden for alt lige fra film og tv til shipping og fragt. Vi har således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de kommende internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav for droner, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Standarderne skal sætte rammerne for den fremtidige udvikling, innovation og anvendelse af droneteknologien og opstille retningslinjer og krav til eksempelvis design, luftdygtighed, sikkerhed, distance, programmering, kontrolsystem og operationelle processer samt systemernes interoperabilitet og informationsflow. Standarderne skal også sikre, at der bliver et fælles sprog med fælles termer og definitioner på området internationalt.

- Det vil give god mening at udvikle standarder for de operationelle procedurer omkring dronerne. Vi mangler nogle anderkendte procedurer, der gør, at man på tværs af landegrænser kan garantere, at en virksomhed lever op til nogle kvalitetskrav i deres arbejde med droner. Det vil abstrahere standarderne fra de konkrete systemer og give muligheden for at teknologien kan udvikle sig så hurtigt, som den har lyst til, siger Thomas Almdal, konsulent i Teknologisk Institut.

I Danmark har droner stor erhvervspolitisk interesse, og regeringen arbejder på en national strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse. Det forventes, at standardisering bliver et af fokusområderne i strategien.

Om droner i Danmark

Teknologisk Institut har netop lavet en kortlægning af droner i Danmark. Her fremgår det, at små 300 danske virksomheder anvender droner. 45 % af dem kommer fra mediebranchen, der primært anvender droner til produktion af film, video og tv-programmer.

Optimismen støttes af en rapport fra Oxford Institut fra april 2015. Rapporten estimerer, at droneudviklingen vil afføde 15.000 jobs i Danmark i 2050, hvis Danmark bliver blandt de europæiske ’firstmovers’ på området.

Om standardiseringsarbejdet

Dansk Standard holder første møde om dronestandarderne 6. juni, hvor interesserede kan høre mere om de standardiseringsforslag, som er på den internationale dagsorden. Standarderne udvikles i den internationale standardiseringsorganisation ISO, der har ca. 170 medlemslande. De første internationale arbejdsgruppemøder afholdes i Kina fra den 27.-28. juni 2016. Her har danske interessenter også mulighed for at deltage. Kina, Frankrig, Tyskland, Japan, Rusland, Ukraine, UK og USA har indtil videre tilkendegivet at ville deltage aktivt i standardiseringsarbejdet.