Ny standard skal sikre sammenhæng i installationer i bygninger

08 april 2014

I takt med at der stilles stadig skrappere energikrav i bygningsreglementet, bliver behovet for at sikre sammenhæng mellem krav, projektering, byggeproces og drift større. Ny standard gør det nemmere at bevare overblikket og sikre at kravene bliver overholdt i alle byggeriets faser.

Standarden, der bærer titlen ”Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger” (DS 3090) er den første standard på sit felt i Europa. På sigt skal den være med til at påvirke udviklingen og indholdet af en fælles europæisk standard.

Commissioning-processen er en kvalitetsstyringsproces. Den udføres for at dokumentere, at en bygnings anlæg, installationer og systemer er projekteret, installeret og testet, så de kan betjenes i henhold til bygherrens krav. På den måde er commissioning-processen med til at sikre, at alle systemer arbejder optimalt sammen og at antallet af fejl og mangler minimeres. Desuden sikres det, at alle installationer understøtter bygherrens krav om funktion, indeklima og minimalt energiforbrug.

- Før i tiden fungerede de enkelte delsystemer, altså varme-, køle- og ventilationssystemer men også belysning og solafskærmning uafhængigt af hinanden og kunne som sådan projekteres, installeres, testes og fungere uafhængigt af hinanden. I dag er det langt mere komplekst, fordi systemerne skal integreres for at kunne opfylde de stadig stigende krav til f.eks. indeklima og energiforbrug. Derfor kan systemerne ikke længere blot projekteres, installeres og testes hver for sig, men skal ses som en helhed, hvor det enkelte system skal fungere optimalt sammen med de øvrige. Og det bliver ikke nemmere af, at det er forskellige aktører, der håndterer de enkelte delsystemer, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Hovedforfatter af standarden, DS 3090, er Ole Teisen, chefrådgiver i den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij.

- DS 3090 skulle gerne medvirke til, at der kommer en nedre grænse for, hvad der kan kaldes Commissioning. I dag bugner markedet af et væld af forskellige ydelser af større eller mindre lødighed, som rask væk sælges som Commissioning. Fremover vil Commissioning i henhold til DS 3090 være en proces, der sikrer, at der stilles målbare krav i starten, der måles på disse krav i alle faser, og ikke mindst, at der kommer en uafhængig instans ind og foretager granskninger og tests på tværs af entreprisegrænser. Det ligger også i standarden, at driftsorganisationen ses som en integreret medspiller i forbindelse med overholdelse af Commissioning-kravene, så ordentlig dokumentation og grundig oplæring er også et krav, siger Ole Teisen, chefrådgiver i Grontmij.

Det er bygherren, der har ansvaret for, at kravene i bygningsreglementet overholdes, og at det dokumenteres. Den nye standard, DS 3090, er bygherrens sikkerhed for, at det sker. Standarden indeholder både en normativ del med de tekniske krav og informativ del, der fungerer som en vejledning og indeholder en række eksempler på commissioning-planer, rapporter og tjeklister. Den dækker alle byggeriets faser inklusiv driftsfasen.