Nye bestyrelsesmedlemmer i Dansk Standard

11 marts 2016

Lars Pram og Gitte Krusholm Nielsen er indtrådt i Dansk Standards bestyrelse.

Lars Pram er direktør for Forbrugerrådet Tænk. Desuden er han medlem af Implementeringsrådet, Datarådet og Det Rådgivende Udvalg for Konkurrencerådet. Han er uddannet cand.scient.pol. og M.Sc og født i 1970.

Gitte Krusholm Nielsen er adm. direktør for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 og har følgende tillidsposter: Advisory Board, Urban Green (GXN, Trekanten, Byggros og Nissen Consult) og Danmarks Innovationsfond. Hun er uddannet M.Sc (kemi) og født i 1966.

Samtidigt er Thomas Touborg og Nils Strandberg Petersen udtrådt af bestyrelsen. 

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation og arbejder blandt andet for, at Danmark og danske virksomheder får størst mulig værdi af og indflydelse på europæiske og internationale standarder. 

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Standard og fastlægger retningslinjerne for og fører tilsyn med direktionens arbejde. Læs mere om Dansk Standards bestyrelse.