Øget mulighed for dansk indflydelse på internationale standarder for sundhedsinformatik

20 oktober 2015

Dansk Standard har netop oprettet en dansk filial af Health Level Seven International (HL7), der udarbejder standarder inden for sundhedsinformatik. Det betyder dels, at danske leverandørers muligheder forbedres på det globale marked, og dels kan det på sigt være med til at bane vejen for øget sammenhæng i sundhedsdokumentationen i Danmark.

HL7 - Health Level Seven International - en international nonprofitorganisation, der udarbejder standarder for udveksling, integration, deling og indhentning af elektroniske sundhedsoplysninger - har nu fået en dansk filial under Dansk Standard.

- Det er forbundet med store fordele at åbne det danske e-sundhedsmarked i forhold til at understøtte internationale standarder. Her tænkes både på at forbedre danske leverandørers muligheder på det globale marked samt at åbne det danske marked for udenlandske leverandører med henblik på en optimeret konkurrenceudsættelse, siger Jan Petersen, Chefkonsulent i MedCom, der deltager i det danske HL7-arbejde.

HL7 har afsæt i Nordamerika og standarderne er ganske stærkt udbredt og anvendt i Amerika. Ved at etablere et HL7-udvalg i Danmark sikres øget koordination og sammenhæng mellem HL7- og ISO-standarder og samtidigt bliver der skabt et bredere markedsgrundlag for danske virksomheder, der producerer løsninger inden for sundheds-it.

- Ved at få HL7 til Danmark sikrer vi, at danske aktører får indflydelse på internationalt anerkendte standarder samt den nyeste viden på området. Og det giver danske virksomheder en konkurrencefordel, forklarer Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Fælles standarder støtter sammenhængende sundhedsdata

Samtidigt kan etableringen af en dansk HL7-filial være med til at bane vejen for øget sammenhæng i sundhedsdokumentationen i Danmark, hvilket bl.a. kan gøre det lettere at udveksle relevante patientoplysninger mellem alle behandlingssteder i landet.

- Standardisering og anvendelsen af HL7 skal bidrage til, at der kan foregå dataudveksling mellem de mange eksisterende og kommende it-løsninger på sundhedsområdet. Det er forventningen, at man på sigt vil kunne etablere en infrastruktur, der gør det muligt at udveksle relevante patientoplysninger mellem de forskellige parter, siger Pia Jespersen, Chefkonsulent i Sektor for National Sundheds-it, der deltager i den danske HL7-filial.

Det samme mener Frederik Endsleff fra Region Hovedstaden, der også er medlem af HL7-udvalget i Danmark:

- HL7 kan være med til at understøtte udveksling af information mellem forskellige patientjournalsystemer og andre specialiserede systemer regionalt og nationalt, samt etablering af borgervendte løsninger som fx Sundhedsjournalen på Sundhed.dk, hvor borgere og patienter kan se deres journaloplysninger fra hele sundhedsvæsenet ét sted, siger han.

Men for at det skal blive en realitet, kræver det ifølge professor Morten Kyng et fælles, dansk fodslag for anvendelsen af disse standarder:

- Danmark er på mange områder langt fremme med at høste digitaliseringsgevinsterne inden for indsamling og brug af sundhedsdata, og vores øgede fokus på internationale standarder er med til at accelerere dette. Nu handler det om at få private og offentlige aktører til at prioritere brugen af de vedtagne standarder – ikke mindst når det gælder nyere tiltag om, hvordan man skaber øget interoperabilitet imellem forskellige systemer. Hvis vi hurtigt følger op på disse tiltag, så kan det yderligere skubbe til gevinstrealisering, fx ved at åbne for bedre samarbejde tværsektorielt eller ved at lade borgerens egne apparater indgå i ligningen, siger Morten Kyng, der også deltager i det danske HL7-udvalg.