Standarder skal bidrage til vækst og styrket konkurrencekraft

07 april 2014

Flere danske virksomheder skal kende og bruge internationale standarder. Standarder er nemlig nøglen til flere og nye markeder og spiller derfor en stor rolle for dansk eksport og konkurrenceevne.

Sådan lyder det fra 19 topledere i regi af Nationalt Partnerskab for Standardisering, der netop har overdraget en række anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren som indspil til regeringens nye danske standardiseringspolitiske strategi, der præsenteres senere på året.

- Virksomheder, der bruger standarder, når de udvikler produkter og løsninger, har højere værditilvækst, højere eksportomsætning og højere produktivitet end tilsvarende virksomheder, der ikke bruger standarder. Derfor anbefaler vi i partnerskabet, at der gøres en indsats for at udbrede viden om og brug af standarder. Standarder spiller en betydelig rolle for konkurrencekraften i danske styrkepositioner eksempelvis inden for vindmølleindustrien. Hvis vi fra dansk side tilsvarende gør vores indflydelse på internationale standarder gældende på andre områder, vil vi kunne skabe nye danske styrkepositioner, siger Jesper Møller, adm. direktør i Toms Gruppen A/S, som er formand for partnerskabet.

Også i den offentlige sektor er der behov for at udbrede kendskabet til og brugen af standarder. Den manglende brug af standarder forhindrer effektivt samspil og informationsudveksling på tværs af offentlige institutioner, ligesom det komplicerer og fordyrer indkøbsprocesser.

- Det er uhensigtsmæssigt, at man på kommunalt, regionalt og statsligt niveau gang på gang udvikler skræddersyede løsninger fremfor at trække på international best practice via standarder. Det vil dels spare ressourcer og dels sikre bedre kvalitet i den offentlige service. Derfor opfordrer partnerskabet til, at der etableres et tæt samarbejde mellem ministerier, regioner og kommuner, så relevante standarder i højere grad kan blive bragt i spil i offentlige indkøb og kravspecifikationer, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard, der er initiativtager til partnerskabet.

Samlet set giver anbefalingerne inden for en række områder konkrete bud på, hvordan der bør prioriteres i den fremtidige standardiseringsindsats for at nå regeringens målsætninger om at øge danske virksomheders produktivitet, skærpe konkurrencen på det danske marked, forbedre adgangen til eksportmarkeder og få en mere produktiv offentlig sektor.

Omkring en tredjedel af den totale handel på verdensplan er påvirket af standarder. Beregninger viser, at op i mod 18 procent af den årlige vækst i BNP kan tilskrives brugen af standarder.

Læs anbefalingerne: Styrket vækst og konkurrencekraft med standarder