Standarder skal sikre kvalitet i ældreplejen

13 juni 2016

Flere ældre, mindre tid og færre penge. Sådan er virkeligheden for ældreomsorgen i dagens Danmark. Derfor er Dansk Standard gået ind i det europæiske arbejde med at udvikle en standard, der skal sætte fokus på kvalitet og bedre brug af ressourcer i ældreplejen.

- Vi taler i Danmark mere og mere om, at ældreomsorgen er blevet for ringe. Ressourcerne er ofte små, og tiden hos de ældre er begrænset. Vores erfaringer viser os, at standarder kan være et redskab til at hæve kvaliteten mærkbart og målbart, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Gode erfaringer fra Sverige

I Sverige har man arbejdet med standarder i hjemmeplejen i lidt over et år, og erfaringerne viser, at de fungerer som et godt værktøj for hjemmehjælperen, fordi de sætter nogle fælles retningslinjer og krav til kvaliteten.

- Standarder er en måde, vi kan arbejde med kvaliteten af ældreomsorgen i fremtiden. Vi har set det i Sverige, og vi kan se det på en lang række andre områder, fx rengøringsservice, hvor standarder har været med til at løfte kvaliteten. Derfor vil vi nu sætte gang i arbejdet med en standard for ældrepleje, siger Jesper Jerlang.

Og det er et initiativ, som Ældre Sagen støtter op om:

- Det er vigtigt for os, at der ydes kvalificeret hjælp til de svækkede ældre, der har behov for det. Dette nye arbejde med standarder kan blive et godt bidrag hertil. Især hvis man tager udgangspunkt i de svenske erfaringer, hvor proces og dialog med brugeren indgår som centrale elementer i kvalitetsbeskrivelsen. Det kan være med til at sætte de individuelle behov og dermed værdighed i centrum, siger underdirektør Michael Teit Nielsen fra Ældre Sagen.

Ressourcerne skal bruges allerbedst

Standarden er både tænkt som et redskab i hverdagen og til løbende kvalitetstjek og videre udvikling af ældreplejen.

- Standarden vil kunne hjælpe på flere niveauer. Den vil være et værktøj både til kommunerne, når de skal lave deres udbudsmateriale, og til leverandørerne, når de skal udvikle deres serviceydelser. Samtidig vil den kunne bruges af plejepersonalet både i forhold til, hvad der skal ske under besøget hos den ældre - afhængigt af, hvad den enkeltes behov er - og også til at evaluere, om plejen lever op til det ønskede serviceniveau, og hvordan den kan blive bedre. Det er kort sagt en måde at sikre, at vi bruger ressourcerne allerbedst og får mest mulig kvalitet i servicen, uddyber Jesper Jerlang fra Dansk Standard. 

Mange forskellige faggrupper beskæftiger sig med ældrepleje på den ene eller den anden måde, og der er mange forskellige udbydere på markedet. Det betyder, at kvaliteten og opfattelsen af, hvad god hjemmepleje er, kan variere. Målet med standarden er at få en fælles referenceramme og en ensartet metode til at sammenligne kvalitet. Til gavn for både borgere, kommuner og hjemmehjælpere.

Fakta

Formålet med standarden for ældrepleje er at skabe et redskab til:

  • Sikring af kvalitet
  • Løbende opfølgning
  • Evaluering og udvikling af plejeservice
  • Udbud og indkøb

Alle interesserede kan deltage i arbejdet med udviklingen af standarden for ældrepleje, der starter op i efteråret.