Dansk guide for risikostyring

Mulighed for at kommentere på første udkast til dansk guide for risikostyring i forhold til cyber- og informationssikkerhed.

Alexandra Instituttet og Dansk Standard er gået sammen om at udarbejde en dansk guide, der skal inspirere danske SMV’er i deres arbejde med risici inden for cyber- og informationssikkerhed.

Målet med denne guide er at samle råd og vejledninger om, hvordan man kan arbejde konkret med risikostyring i forhold til cyber- og informationssikkerhed. Guiden vil med udgangspunkt i eksempler give inspiration til, hvordan smv’er kan systematisere deres arbejde med risici – også selv om man ikke har den store forhåndsviden om risikostyring. Ambitionen er at få flere danske smv’er til at sætte fokus på risikostyring og dermed bidrage til at højne sikkerhedsniveauet generelt i dansk erhvervsliv. Projektet er delvist finansieret af Cyber Hub og Erhvervsstyrelsen. 

Vi har i løbet af 2022 afholdt en workshop hvor fageksperter fik mulighed for at komme med input til og diskutere guidens indhold. Vi holdt i forbindelse med DS Cyberdag den 29. september et oplæg om den kommende guide, og i forlængelse heraf modtog vi en række input fra deltagerne. Disse input vil blive adresseret i forbindelse med indarbejdelsen af kommentarer fra denne kommenteringsrunde. 

Nu vil vi gerne invitere dig til at kommentere på vores første udkast til guiden:

Kommentarer skal sendes direkte til Berit Aadal på baa@ds.dk. Du kan med fordel anvende vores kommentarskabelon ovenfor.

Frist for kommentarer er den 1. november 2022 kl. 12.00.

For yderligere information kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96