Kommentering af specifikation om cybersikkerhed i produkter (IoT)

Mulighed for at kommentere på første udkast til dansk specifikation med overblik over relevante internationale standarder for cybersikkerhed i produkter (IoT).

Alexandra Instituttet, Force Technology og Dansk Standard er gået sammen om at udarbejde en dansk specifikation, der skal fungere som en guide for danske virksomheder til at få et overblik over eksisterende europæiske og internationale standarder inden for cybersikkerhed i produkter (IoT). Overblikket vil give virksomhederne inspiration til, hvilke standarder der vil være relevante at anvende, og hvad værdien er. Projektet er delvist finansieret af Danish Hub for Cybersecurity. 

Der er i løbet af 2021 blevet afholdt tre workshops, hvor fageksperter har fået mulighed for at komme med input til og diskutere specifikationens indhold.

Nu vil vi gerne invitere dig til at kommentere på vores første udkast til specifikationen:

Kommentarer skal sendes direkte til Berit Aadal på baa@ds.dk. Du kan med fordel anvende vores kommentarskabelon ovenfor.

Frist for kommentarer er den 29. oktober 2021 kl. 12.00.

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96