ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Standarden kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt.

Køb standarden i webshop

Sæt rammerne for et godt arbejdsmiljø

At få et godt arbejdsmiljø kræver, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen. Hvis virksomheden vil reducere arbejdsulykker, have et godt indeklima, omtanke for medarbejderne og sikre det bedst mulige psykiske arbejdsmiljø, skal der samarbejde og dialog til. Det kan et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001 hjælpe jer til.

Formålet med ISO 45001 arbejdsmiljøledelse er at forbedre jeres præstation i forhold til arbejdsmiljø ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for jeres arbejdsmiljø. Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser. Standardens krav og vejledning giver jer således et værktøj til at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljø i system og sikre, at I løbende kontrollerer jeres arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer jeres indsatser. 

Ved at indføre ledelsessystemet for arbejdsmiljø ISO 45001 arbejder du og din virksomhed struktureret med læring på arbejdsmiljøområdet.

5 fakta om ISO 45001 - arbejdsmiljøledelse

  • Fundamentet for ledelsessystemet er kortlægning af interne og eksterne krav samt væsentlige interessenter og deres krav og forventninger til præstation på arbejdsmiljøområdet.
  • ISO 45001 stiller krav til, at topledelsen tager ansvar for arbejdsmiljøet og arbejder målrettet på at skabe løbende forbedringer i arbejdsmiljøpræstation og -samarbejde.
  • Arbejdsmiljømål skal planlægges ud fra fundamentet for ledelsessystemet samt resultaterne af kortlægningen af risici og muligheder. Arbejdsmiljømålene skal desuden driftes for at demonstrere overholdelse og forbedring af præstationer.
  • Stort fokus på betydningen og vigtigheden af konsultation og inddragelse af medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation.
  • Vigtigt at opbygge en kultur med fokus på løbende forbedringer.

Flere end 50 lande og organisationer har været involveret med at skrive standarden, der kan bruges af alle virksomheder og organisationer uanset brancher og virksomhedstyper. Standarden afløser OHSAS 18001 og har samme opbygning som de andre store ledelsesstandarder, ISO 9001 og ISO 14001. Sidste frist for at ændre sit ledelsessystem fra OHSAS til ISO 45001 er 12. marts 2021.

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328

Køb af ISO 45001

 

 

ISO 45001 kursus - Diplomkursus i arbejdsmiljøledelse (2 dage)

På dette to-dages kursus præsenteres du for indholdet i ISO 45001:2018 standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis.

Arbejdsmiljøledelse deltag i standardisering

Deltag i standardisering

Hvis du vil vide mere om standarder inden for arbejdsmiljø

Med færdiggørelsen af ISO 45001 vendes blikket nu mod udviklingen af flere standarder indenfor arbejdsmiljø. Se mere om udviklingen af standarder på området eller kontakt den ansvarlige konsulent.

Hjælp og support

Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.