Direktivliste

Nedenfor finder du en liste over de produktorienterede direktiver, som vi tilbyder overvågning af:

Gå tilbage til overvågning af direktiver.

Aktiv implantabelt medicinsk udstyr90/385/EØF
ATEX - Materiel til eksplosionsfarlig atmosfære94/9/EF
Byggevarer (EU forordning)305/2011
ECO-design 
Eksplosivstoffer
2009/125/EF
2014/28/EU
Elevatorer2014/33/EU
EMAS - Kvalitets og Miljøledelse
765/2008
Emballage94/62/EF
EMC - elektromagnetisk kompabilitet                 2014/30/EU
Energimærkning
Fritidsfartøjer     
2010/30/EU
2013/53/EU
Gasapparater     2009/142/EF 
Ikke-automatiske vægte2014/31/EU 
Interoperabilitet i jernbanesystemet
2008/57/EF
Kosmetiske produkter
1223/2009
Lavspænding2014/35/EU
Legetøj2009/48/EF
Maskiner2006/42/EF 
Medicinsk udstyr 93/42/EØF
Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 98/79/EF
Måleinstrumenter 2014/32/EU
Personlige værnemidler89/686/EØF
Posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet97/67/EF
Produktsikkerhed2001/95/EF
Pyrotekniske artikler
2007/23/EF
Radio- og teleterminaludstyr2014/53/EU
REACH (EU forordning)1907/2006
ROHS 2011/65/EF
Simple trykbeholdere2014/29/EU
Tovbaneanlæg2000/9/EF
Trykbærende udstyr2014/68/EU
Udstyr på skibe2014/90/EU
WEEE - affald af elektrisk og elektronisk udstyr
2002/96/EF