CE-mærkning af Byggevarer

Skal din byggevare CE-mærkes? Mange byggeprodukter, der sælges i Danmark og de øvrige EU-lande skal CE-mærkes, hvis produktet er dækket af en harmoniseret standard. CE-mærkningen gør det lettere at handle over grænserne i EU.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen.

Kravet om CE-mærkning er indført for at lette handlen med byggevarer over landegrænserne og for at være med til at skabe et effektivt indre marked for byggevarer. Den kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Vi har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore virksomheder i at opfylde kravene til CE-mærkning af byggevarer. Vi rådgiver både dig som producent, importør, projekterende og forhandler.

Vi hjælper din virksomhed igennem hele processen – bl.a. med:

  • Screening – hvilke af dine byggevarer skal CE-mærkes?
  • Hvilken dokumentation skal du have?
  • Skal din produktionskontrol certificeres?
  • Hvordan du udarbejder en produktionskontrol
  • Placering af CE-mærkningen på hjemmesiden
  • Udformning af CE-mærkningen.

Tag de første vigtige skridt sammen med os (pdf)

Markedsovervågning

På alle produktområder foretager de relevante myndigheder løbende markedsovervågning for at sikre, at CE-mærkede produkter lever op til kravene.