csrguide.dk

05 januar 2016

Projektet er et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og Dansk Standard.

Om projektet

Seks danske virksomheder har deltaget i CSR-projekt, hvor omdrejningspunktet har været virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Virksomhederne har bl.a. deltaget i 4 workshops, hvor de er blevet introduceret til ISO 26000 og fået konkrete værktøjer til arbejdet med CSR.

Formålet med projektet har været, at styrke mindre virksomheders strategiske arbejde med CSR ved at bruge den internationale vejledende CSR-standard, ISO 26000.

Læs mere: http://csrguide.dk